Vietnamdefence.com

 
Tags: hải quân , Nga

Nga xây dựng kế hoạch phát triển hải quân 30 năm

VietnamDefence - Nga đang soạn thảo kế hoạch tăng cường hải quân trong thời gian 30 năm, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin cho biết.

Tàu chiến МАК-702 Volgodonsk (arms-expo.ru)

“Đến tháng 6 sẽ hoàn thành kế hoạch chi tiết tăng cường sức mạnh hải quân Nga cho thời kỳ 30 năm. Quyết định đã được thông qua”, ông Rogozin nói.

Trước đó, ông đã khẳng định chương trình phát triển hạm đội  phải dự tính cho đến năm 2030.

Chi tiết kế hoạch đang soạn thảo chưa được tiết lộ. Văn kiện này đang được nghiên cứu xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Vladimir Putin.

“Mục đích chính của chương trình này là trên cơ sở hoạch định tương lai dài hạn, xây dựng các cơ sở để duy trì và phát triển cân bằng hạm đội”, ông Rogozin cho biết và nói thêm rằng, tỷ trọng đơn đặt hàng nhà nước các năm 2012-2014 cho Hải quân Nga sẽ chiếm 10% tổng đơn đặt hàng quốc phòng của nhà nước. Năm 2012, khối lượng đơn đặt hàng nhà nước được xác định ở mức 900 tỷ rúp.

Tháng 4.2011, ông Putin tuyên bố rằng, Nga sẽ chi 5.000 tỷ rúp hay gần ¼ tổng ngân sách chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020 cho việc hiện đại hóa Hải quân Nga.

Bằng kinh phí này, Nga dự định mua 100 tàu nổi và tàu ngầm. Ngoài ra, họ sẽ tiến hành cải tạo và hiện đại hóa các căn cứ và sân bay hải quân hiện có.

  • Nguồn: Lenta, 6.2.2012.

Print Print E-mail Print