Vietnamdefence.com

 
Tags: Nga

Nga thành lập Cục Phân tích chiến lược và hoạch định quân sự

VietnamDefence - Cơ quan này sẽ đánh giá an ninh của sự độc lập công nghệ và khả năng quốc phòng của nước Nga.

Chính phủ Nga dự định thành lập Nga thành lập Cục Phân tích chiến lược và hoạch định quân sự, Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin phát biểu tại hội nghị toàn thể Viện Hàn lâm khoa học quân sự Nga ngày 28.1.2012.

“Cần thành lập trực thuộc chính phủ Nga Cục Phân tích chiến lược và hoạch định quân sự với các chức năng là đánh giá triển vọng tình hình thế giới trong lĩnh vực an ninh, xác định những rủi ro và mối đe dọa đối với khả năng quốc phòng quốc gia và sự độc lập công nghệ của Nga trong tương lai 30 năm mà có thể là dài hơn nữa.

Cục này sẽ phải xây dựng các chiến lược cho các hướng phát triển quân sự, kinh tế và KHKT chủ yếu của nước Nga”, ông Rogozin nói.

  • Nguồn: Izvestia, 28.1.2012.

Print Print E-mail Print