Vietnamdefence.com

 

Nga đóng tàu sân bay tương lai đa môi trường

VietnamDefence - Nga sẽ hoàn thành tàu sân bay tương lai cho Hải quân Nga sau năm 2020, thiết kế kỹ thuật sẽ hoàn thành trước năm 2014, Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky cho biết.

Hiện nay, Hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov.

Theo ông Vysotsky, việc đóng thực tế tàu sân bay mới sẽ bắt đầu trước năm 2020 và hoàn thành ngay sau năm 2020. Diện mạo của tàu sân bay mới sẽ được xác định trong vòng 2 năm, trước năm 2014. Đây sẽ không phải là tàu sân bay truyền thống, mà là tàu sẽ hoạt động trong mọi môi trường, tức là tàu sân bay đa môi trường.

Tàu sân bay hiện đại thực tế hiện chỉ hoạt động ở hai môi trường: không trung hoặc tốt lắm là quỹ đạo vũ trụ thấp. Song Hải quân Nga còn muốn hơn thế, thêm cả vũ trụ, dưới mặt nước, trên mặt nước với các phương tiện không điều khiển và có điều khiển. Tức là đây sẽ là phương tiện mang hỗn hợp, cho phép giải quyết nhiều nhiệm vụ ở hầu như tất cả các môi trường.

Tuy nhiên, tải làm việc chủ yếu sẽ do thành phần đường không-vũ trụ đảm nhiệm, bởi vì ưu thế trên không và vũ trụ cũng quyết định ưu thế trên biển.

Ông Vysotsky cho biết, công việc đó đang được tiến hành, nhưng hiện thời cách tiếp cận chất lượng để nghiên cứu vấn đề này còn chưa có. Nếu bắt đầu đóng tàu ngay hôm nay thì đó sẽ chỉ hoặc là tàu Đô đốc Kuznetsov cải tiến hay tàu kém hơn tàu sân bay nguyên tử CVN-65 USS Enterprise của Mỹ, hay là hai tàu tuần dương chở máy bay Minsk và Kiev (của Hải quân Liên Xô, đã bị loại bỏ) cộng lại.
 
“Đó chính là cái người ta đang đề xuất với chúng tôi hiện nay. Nhưng chúng tôi muốn có một bước đột phá về chất lượng”, ông Vysotsky nhấn mạnh.

  • Nguồn: RIA Novosti, 9.2.2012.

Print Print E-mail Print