Vietnamdefence.com

 

Lục quân Mỹ phát triển vũ khí laser sợi quang

VietnamDefence - Lục quân Mỹ đã ký với công ty Lockheed Martin (Mỹ) hợp đồng phát triển, sản xuất và thử nghiệm vũ khí laser sợi quang công suất 60 kW.

Trong tương lai, vũ khí này sẽ được dùng để tiêu diệt rocket, đạn pháp, đạn cối và máy bay không người lái.

Vũ khí laser mới sẽ được tích hợp lên phương tiện thử nghiệm HEL MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator - thiết bị laser năng lượng cao cơ động). Trong hệ thống vũ khí laser tương lai sẽ sử dụng một số laser sợi quang, cho phép tạo ra tia laser công suất cao. Để làm việc đó, người ta dự định sử dụng công nghệ kết hợp phổ.

Công nghệ kết hợp phổ cho laser sợi quang đã được công ty Lockheed Martin giới thiệu vào tháng 1/2014. Hồi đó, họ đã trình diễn laser công suất 30 kW, trong đó sử dụng mấy máy phát mà tia laser của chúng được truyền theo một sợi quang vào một thiết bị kết hợp đặc biệt.

Trong vũ khí laser mới, mỗi tia laser được truyền theo các kênh sợi quang có độ dài bước sóng khác với các tia khác. Trong thiết bị kết hợp, các tia laser từ các kênh sợi quang khác nhau được hợp nhất thành một tia laser chất lượng cao mạnh hơn. Lockheed Martin cũng đã giảm được 50% tiêu hao năng lượng so với các laser thể rắn.

Nguồn: Military-industry, 28.4.2014.

Print Print E-mail Print