Vietnamdefence.com

 

Konkurs-M được mùa

VietnamDefence - Đơn hàng mua các hệ thống tên lửa chống tăng Konkurs-M tăng mạnh.

Nhà máy vũ khí Tula (TOZ) (thuộc Liên hiệp khoa học-sản xuất “Các tổ hợp chính xác cao”) đang tăng quy mô sản xuất hàng theo đơn đặt hàng nhà nước, trong đó có các hệ thống tên lửa chống tăng Konkurs-M, Phó Giám đốc thứ nhất TOZ Leonid Fokin cho biết hôm 19/11/2014.

Konkurs-M (zonwar.ru)
“Đơn hàng quốc phòng nhà nước năm 2015 đang tăng, nhất là về Konkur-M. Nếu như trong những năm gần đây, chúng tôi đã cung cấp khoảng 300 hệ thống/năm, thì nay lớn hơn nhiều lần”, ông Fokin nói.

Ông cho biết, nhờ các biện pháp do hãng “Các tổ hợp chính xác cao” áp dụng, đã cải thiện cơ bản tình hình kinh tế-tài chính của TOZ.

“Tình thế đã thay đổi tận gốc. Năm ngoái, lần đầu tiên trong 10 năm qua, Nhà máy đã làm ăn có lãi”, ông Fokin nói và cho biết, nhà máy có đủ đơn hàng cho đến năm 2017, đang áp dụng các biện pháp tăng năng lực sản xuất và hiện đại hóa, kể cả về phần mềm.

Nguồn: arms-expo, 21.11.2014.

Print Print E-mail Print