Vietnamdefence.com

 

Đài Loan loại toàn bộ tên lửa HAWK

VietnamDefence - Quân đội Đài Loan dự định loại khỏi trang bị tất cả các hệ thống tên lửa phòng không MIM-23 HAWK do Mỹ sản xuất.

Phóng tên lửa Hawk (Koos Jol / wikipedia.org)
Quá trình này sẽ bắt đầu vào năm 2015 và kết thúc trước cuối năm 2017. Trong trang bị, HAWK sẽ được thay thế bằng các hệ thống mới Tien Kung III do Đài Loan tự thiết kế và sản xuất. Tien Kung III sẽ bảo đảm cho Đài Loan phòng thủ chống mục tiêu khí động và tên lửa đường đạn chiến thuật.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chào hàng Đài Loan 3 phương án nâng cấp hệ thống phòng không hiện có: (1) Hiện đại hóa các hệ thống HAWK theo chương trình HAWK 21, bao gồm thay thế các đài radar và các hệ thống dẫn đường; (2) Cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Nauy; (3) Cung cấp các hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ.

Bộ quốc phòng Đài Loan đã bác bỏ cả 3 phương án mà chọn giải pháp mua các hệ thống nội địa.

Đài Loan đã nhận các hệ thống HAWK vào trang bị trong những năm 1960. Trong thành phần hệ thống phòng không, chúng tăng cường cho các hệ thống hiện có hồi đó là MIM-14 Nike Hercules. Trong những năm sau đó, các hệ thống HAWK của Đài Loan đã nhiều lần được nâng cấp. Chẳng hạn, việc nâng cấp theo chương trình Phase III đã tốn 170 triệu USD. Năm 2000, Mỹ bán cho Đài Loan 162 tên lửa HAWK với giá 106 triệu USD.

Đầu tháng 9/2014, Bộ quốc phòng Đài Loan công bố chương trình củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa với chi phí 74,8 tỷ đài tệ (2,5 tỷ USD) để mua các hệ thống phòng không mới. Số tiền này sẽ được chi để mua các hệ thống Tien Kung III trong giai đoạn từ năm 2015-2024.


Nguồn: Defense News, Lenta, 19.9.2014.

Print Print E-mail Print