Vietnamdefence.com

 

Công nghệ Mỹ đổi đời tàu sân bay Ấn Độ

VietnamDefence - Công nghệ phóng máy bay điện từ EMALS của Mỹ sẽ giúp Ấn Độ đoạn tuyệt với Nga và có bước nhảy vọt trong lĩnh vực tàu sân bay.


Ngày 18/9/2013, trong chuyến thăm Ấn Độ, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã đề nghị Ấn Độ hợp tác cùng phát triển các công nghệ tàu sân bay.

Công nghệ phóng máy bay điện từ EMALS được đề nghị sẽ là bước nhảy vọt về chất đối với Hải quân Ấn Độ vốn vẫn đang dựa vào công nghệ cất cánh bằng cầu bật của Nga.

Cả 2 tàu sân bay của Ấn Độ là Vikramadytia dự kiến nhận vào tháng 11/2013 và Vikrant đang đóng ở Kochi, chỉ có thể phóng bằng cầu bật các tiêm kích hạng nhẹ. EMALS sẽ cho phép các tàu sân bay tương lai phóng các máy bay hạng nặng, trong đó có cả máy bay báo động sớm, máy bay tiếp dầu và máy bay vận tải. Ấn Độ dự định đóng tàu sân bay tiếp theo sau khi hoàn thành tàu Vikrant.

Ông Carter nói rằng, Mỹ muốn phát triển và cùng sản xuất kỹ thuật quân sự theo kiểu như tên lửa BrahMos mà Nga và Ấn Độ đang phát triển và chào bán cho các nước thứ ba. Một trong các công nghệ có thể được Mỹ đề nghị chuyển giao cho Ấn Độ là EMALS. “Mỹ có thể chuyển giao công nghệ này cho Ấn Độ, quốc gia đang xem xét đóng tàu sân bay mới”.

Ông Carter cho biết, còn có cả đề xuất hợp tác một loại tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ mới. Hệ thống tên lửa Javelin đã được chào bán cho Ấn Độ nhiều năm trước, nhưng không thực hiện được do hạn chế của luật Mỹ về việc chuyển giao công nghệ. Những trở ngại hành chính đã được khắc phục và biến thể mới của tên lửa có thể được hợp tác phát triển.

Nguồn: The Indian Express, MP, 20.9.2013.

Print Print E-mail Print