Vietnamdefence.com

 

Brazil sản xuất Igla-S

VietnamDefence - Brazil dự định tiến hành sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không mang vác 9K338 Igla-S, Tổng giám đốc Viện thiết kế KBM Kolomna, ông Valery Kashin cho biết.

Igla-S (blacknovember.at.ua)
Theo ông Kashin, các hệ thống tên lửa này sẽ được xuất khẩu sang các nước thứ ba. Ngoài ra, Brazil cũng đã quan tâm đến khả năng sản xuất các hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir.

Tháng 10/2013, Bộ Quốc phòng Brazil đã ký với công ty Rosoboronoexport biên bản ghi nhớ, trên cơ sở đó có thể ký hợp đồng bán Pantsir-S1 và Igla-S. Trị giá thương vụ có thể ký với Brazil có thể là gần 1 tỷ USD.

Trước đó, có tin hợp đồng bán các hệ thống tên lửa phòng không này có thể ký trước giữa năm 2014.

Các hệ thống tên lửa phòng không mang vác Igla có trong trang bị của Brazil đã gần 20 năm. Hợp đồng đầu tiên bán các hệ thống này được ký vào năm 1994. Theo hợp đồng, Nga đã chuyển giao cho Brazil 112 tên lửa và 56 bệ phóng. Tại thời điểm đó, đây là hơp đồng xuất khẩu đầu tiên Nga bán hàng quân sự cho Brazil.


Nguồn: Jane’s, Lenta, 14.3.2014.

Print Print E-mail Print