Vietnamdefence.com

 

Đức mở thầu mua súng bắn tỉa

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Đức đã công bố mở thầu mua 124 súng trường bắn tỉa cỡ .338 Lapua Magnum.

G22 (Luhai Wong / wikipedia.org)
Khi đưa vào trang bị, súng này sẽ có tên G29. Bộ Quốc phòng Đức dự chi 2,29 triệu euro để mua số súng này. Các hãng dự thầu sẽ phải cung cấp 9 mẫu súng mỗi hãng để thử nghiệm.

Việc cung cấp súng để thử nghiệm sẽ diễn ra trong năm 2014-2015: 5 khẩu vào năm 2014 và 4 khẩu nữa vào năm 2015.

Các súng bắn tỉa phải được lắp kính ngắm quang học tương thích với các vạch chuẩn nhìn đêm NSV80. Đi cùng súng còn có các dụng cụ. Ngoài súng, Bộ Quốc phòng Đức còn dự định mua cả đạn đi kèm.

Sau khi hoàn thành thử nghiệm, người ta sẽ quyết định mua 115 khẩu súng bắn tỉa còn lại. Việc chuyển giao số súng này sẽ diễn ra vào năm 2016. Lực lượng đặc nhiệm quân đội Đức sẽ được trang bị súng mới đầu tiên.

Cùng với việc trang bị súng G29, chúng sẽ thay thế một phần các súng bắn tỉa cũ G22/23 vốn được chế tạo trên cơ sở súng BAI AWM-F cỡ .300 Winchester Magnum của Anh. Các súng này được trang bị cho quân đội Đức từ năm 1997.

Nguồn: Jane’s, Lenta, 13.3.2014.

Print Print E-mail Print