Vietnamdefence.com

 

Ai Cập mở hàng Ka-52

VietnamDefence - Ai Cập đã đặt mua 50 trực thăng tiến công Ka-52 của Nga.

Chiếc trực thăng đầu tiên sẽ được chuyển giao vào năm 2016, hợp đồng sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Kа-52 Alligator dùng để tiêu diệt xe tăng, các mục tiêu bọc thép và không bọc thép trong mọi thời tiết và suốt ngày đêm. Trực thăng có thể chỉ huy hoạt động của các lực lượng khác nhau, bay tuần tiễu và hộ tống các đoàn xe quân sự để bảo vệ chống địch tập kích.

Nguồn: MP, defence-blog 26.8, milkor, 27.8.2015.

Print Print E-mail Print