Vietnamdefence.com

 

Tình báo điện tử Mỹ: Chặn thu - Binh chủng cơ yếu (5)

VietnamDefence - Trong hai thập kỷ đầu tồn tại của NSA, lãnh đạo cơ quan này không bao giờ từ bỏ ý định thành lập một binh chủng đặc biệt là binh chủng cơ yếu.

Các chuyên gia cơ yếu quân sự tuỳ thuộc vào việc họ làm cho NSA ở trên bộ, trên biển hay trên không sẽ mang quân phục của lục quân, hải quân hay không quân. Nhưng họ sẽ không thuộc quyền tư lệnh các quân chủng này mà trực thuộc trực tiếp giám đốc NSA.

Do áp lực của giới quân sự, ý tưởng của lãnh đạo NSA thành lập binh chủng cơ yếu đặt dưới sự chỉ huy riêng của mình đã không thọ lâu. Thay cho điều đó, người ta đã phối hợp tìm ta một giải pháp thoả hiệp - thành lập cái gọi là Cơ quan An ninh Trung ương CSS (Central Security Service). Được Bộ Quốc phòng Mỹ xào xáo vội vã miễn là “chôn vùi” được nhanh chóng ý tưởng lập binh chủng cơ yếu, CSS, theo diễn đạt của một chỉ huy có trọng trách của nó, đã trở thành “tháp Babilon ngay sau khi nó bị phá huỷ”.

Cơ quan An ninh Trung ương CSS được thành lập theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Nixon vào năm 1972. Quân số biên chế của nó là 45 ngàn người thuộc quyền giám đốc NSA. Quyền kiểm soát của NSA đối với CSS ngay từ ngày đầu tồn tại là hoàn toàn hiện thực.

Theo sắc lệnh của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 17 tháng 2 năm 1972, do Tổng thống Mỹ ký, Giám đốc NSA được quyền điều khiển lực lượng nhân viên của bất kỳ đơn vị quân đội nào tham gia bảo vệ các kênh liên lạc của Mỹ và thu thập tin từ các kênh liên lạc nước ngoài. Chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mới có quyền bác bỏ những thẩm quyền đó của giám đốc NSA.


Print Print E-mail Print