Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc làm chủ công nghệ đại tu kéo dài tuổi thọ động cơ AL-31F lên 1.500 giờ

VietnamDefence - Cuối tháng 8.2010, báo chí Trung Quốc đưa tin Nhà máy sửa chữa số 5719 của không quân Trung Quốc đã làm chủ được công nghệ đại tu động cơ máy bay thế hệ 3, tăng tuổi thọ động cơ từ 900 lên 1.500 giờ.

“Máy bay chiến đấu thế hệ 3” là thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ máy bay tiêm kích thế hệ 4 theo cách xếp loại của thế giới như Su-27, J-11, J-10. Dưới đây là trích dịch tư liệu của hãng Chungo xinwen ngày 28.8.10 “Công nghệ tân trang động cơ máy bay chiến đấu thế hệ 3 của Trung Quốc đã đạt trình độ tiên tiến thế giới” đề cấp đến tiến bộ công nghệ tân trang động cơ AL-31F/FN.

Công nghệ tái chế các chi tiết chủ chốt của các động cơ máy bay chiến đấu thế hệ 3 do Nhà máy 5719 của quân đội Trung Quốc tự lực sáng tạo đã phá vỡ sự độc quyền của một số ít quốc gia phương Tây trong việc tân trang động cơ máy bay và đã cho phép tăng tuổi thọ động cơ máy bay chiến đấu thế hệ 3 từ 900 lên 1.500 giờ.

Nằm ở bình nguyên cách không xa Thành Đô, Nhà máy 5719 là xí nghiệp thuộc Cục trang bị, không quân Trung Quốc chuyên về bảo đảm kỹ thuật cho trang thiết bị và phụ trách sửa chữa động cơ máy bay. Đây là xí nghiệp sửa chữa không quân thông thường với quân số chỉ có 2.000 người trong mấy năm gần đây đã thực hiện 63 công trình nghiên cứu, hơn 20 chương trình được lãnh đạo nhà nước và quân đội khen thưởng vì những thành tích trong lĩnh vực tiến bộ kỹ thuật.

Công nghệ tân trang động cơ máy bay do xí nghiệp sáng tạo đã đạt đến trình độ tiên tiến thế giới. Năng lực sửa chữa động cơ máy bay của xí nghiệp tăng nhanh. Năm 2004, vốn ước tính chỉ là 1,1 tỷ nhân dân tệ, còn nay đã là 2,9 tỷ. 

Năm 2004, dây chuyền sửa chữa một loại động cơ máy bay mới vừa mới chỉ được hoàn thành, một lô động cơ  từ các đơn vị không quân đã được đưa tới xí nghiệp và chờ sửa chữa. Làm thế nào để có năng lực sửa chữa hàng loạt động cơ mới trong một thời gian tối thiều?

Nhà máy đã quyết định phá vỡ mô hình sản xuất và hệ thống lợi ích cũ, tiến hành cải tổ hoàn toàn công tác sản xuất. Sau 8 tháng, các nguồn lực đã được phân công lại, quy trình sửa chữa động cơ được thay đổi, năng lực tăng lên và thời gian sửa chữa một loại động cơ đã giảm đi 27,3%.

Tiếp theo, căn cứ vào yêu cầu của quân đội, những thay đổi mới được bổ sung vào công tác sửa chữa, năng lực sửa chữa tăng hơn 60%/năm, đã thực hiện việc chuyển từ sửa chữa động cơ máy bay chiến đấu thế hệ 2 (trùng với định nghĩa “thế hệ 2” của thế giới) sang sửa chữa động cơ thế hệ 3, từ làm việc với một loại trang bị chuyển sang làm việc với mấy loại.

Cùng với việc đưa vào trang bị các máy bay chiến đấu kiểu mới với số lượng lớn, việc bảo đảm những linh kiện động cơ quan trọng và then chốt cho các máy bay này dần trở thành vấn đề mà khả năng chiến đấu của không quân phải phụ thuộc vào.

Nhà máy đã tập trung giải quyết nhiệm vụ nghiên cứu then chốt này và tự lực thực hiện 21 chương trình tái chế các linh kiện, bộ phận chủ chốt của động cơ ở trình độ tiên tiến thế giới, phá vỡ sự độc quyền của một số ít quốc gia phương Tây trong việc tân trang động cơ máy bay. Vòng đời của động cơ máy bay thế hệ 3 đã tăng từ 900 lên đến 1.500 giờ. Bây giờ, 1 động cơ có thể làm việc bằng 1,6 động cơ trước đây, yếu tố này dã cho phép mang lại hiệu quả quân sự và kinh tế to lớn cho quốc gia.

Các vấn đề chất lượng là sinh đạo đối với sửa chữa máy bay. Để bảo đảm chất lượng sửa chữa, từ năm 2005, Nhà máy 5719 đã xay dựng “bức tường cảnh báo chất lượng”, tiến hành thảo luận thường xuyên để duy trì chất lượng và khuyến khích cán bộ nhân viên không ngừng hoàn thiện các vấn đề chất lượng, giáo dục tình cảm về vai trò đặc biệt ở họ.

Trên “bức tường cảnh báo chất lượng” dài 89 m có ghi tất cả các vụ thảm họa trên không và trên mặt đất trong lịch sử không quân, cũng như hơn 10 sự cố tương đối nghiêm trọng liên quan đến chất lượng sản phẩm của nhà máy diễn ra trong suốt lịch sử của nó, tất cả những điều đó luôn hiện ra trước mắt.

Công tác giáo dục thường xuyên đang mang lại hiệu quả: mặc dù, số lượng động cơ máy bay được sửa chữa tăng, trong 14 năm gần đây không có một tai nạn nào xảy ra vì lỗi của nhà máy.

  • Nguồn: P2, 3.9.10.

Print Print E-mail Print