Vietnamdefence.com

 

Xe thiết giáp Anh lắp lưới chống B40

VietnamDefence - Công ty AmSafe Bridport Limited đã thắng cuộc thầu cung cấp các hệ thống bảo vệ chống súng phóng lựu chống tăng cá nhân RPG Tarian cho binh khí kỹ thuật của Anh.

adsadvance.co.uk
Trị giá hợp đồng ước 10,6 triệu bảng Anh (17 triệu USD).

Việc chuyển giao dự định hoàn thành vào cuối năm 2013.

Theo AmSafe, Tarian là một loại lưới đàn hồi gắn bao quanh xe ô tô hay xe thiết giáp trên các bệ đỡ linh hoạt.

Tarian nhẹ hơn gần 2 lần so với giáp thường và có thể lắp trên các ô tô bọc thép nhẹ nhất như kiểu HMMWV (Hummer). Khi bị hỏng, lưới bảo vệ có thể dễ dàng khôi phục tại chỗ.

Lần đầu tiên, người Anh dùng thử hệ thống bảo vệ Tarian ở Afghanistan vào tháng 5/2009.
 
Lưới bảo vệ Tarian (adsadvance.co.uk)


Nguồn: ADS Advance, Lenta, 7.2.2013.

Print Print E-mail Print