Vietnamdefence.com

 

Ngụy trang hồng ngoại cho tăng tương lai PL-01

VietnamDefence - Các kỹ sư Ba Lan đang chế tạo xe tăng tàng hình có ngụy trang hồng ngoại và biên dạng hầu như vô hình với radar

Thời Thế chiến I, xe tăng chẳng qua là những cái thùng sắt tự hành không hơn. Nhưng năm tháng qua đi, chúng đã trở nên ngày càng tiên tiến hơn.

Và nay, các kỹ sư đang chế tạo một xe tăng tàng hình có ngụy trang hồng ngoại và biên dạng hầu như vô hình với radar. Tuy nhiên, xe tăng không được làm ở Mỹ.

PL-01 là xe tăng chiến đấu mới nhất của Ba Lan và nó sẽ được đưa vào sản xuất vào năm 2018. Các maket của nó cho thấy một thiết kế thấp, góc cạnh do các công ty Obrum và BAE thiết kế, cho phép làm mờ biên dạng radar và hồng ngoại của xe tăng.

Xe tăng tương lai PL-01

Đừng lo với màu sơn đen của mẫu chế thử vì khi ra trận, gần như chắc chắn, xe sẽ có màu sơn ngụy trang để khó phát hiện bằng mắt giống như các binh khí kỹ thuật khác.

Xe tăng này có góc quan sát 350 độ, có thể đạt vận tốc đến 70 km/h trên đường và được trang bị pháo 120 mm với xạ tốc đến 6 phát/phút. Đồng thời, nó quả thực có khả năng băng băng trên chiến trường mà không bị phát hiện.

Xe tăng tàng hình tương lai PL-01


Nguồn: The Washington Post, 25.3, Gearmix, 273.

Print Print E-mail Print