Vietnamdefence.com

 

Mỹ thử nghiệm hệ thống quản lý bay UAV

VietnamDefence - Các chuyên gia NASA đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra đối với hệ thống kiểm soát không lưu máy bay không người lái UTM tương lai.

Cuộc thử nghiệm với sự tham gia của 22 máy bay không người lái (UAV) được xác nhận là thành công. Hệ thống mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên điều khiển UAV và thống nhất các thông số bay.

Cuộc thử nghiệm vừa diễn ra là lớn nhất trong các thử nghiệm đã tiến hành. Cuộc thử nghiệm trước diễn ra vào tháng 8/2015 có sự tham gia của 10 UAV. Trong lần kiểm tra mới, các UAV được phóng từ các điểm được Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng liên bang Mỹ (FAA) phê duyệt là: Fairbanks ở bang Alaska; Grand Forks, bang North Dakota; Reno, bang Nevada; Rome, bang New York; Blacksburg, bang Virginia; Bushwood, bang Maryland và Corpus Christi ở bang Texas.

Sơ đồ tổ chức bay trong một không phận thống nhất (NASA)

Trong thời gian thử nghiệm, các nhân viên điều khiển UAV đã nạp các dữ liệu bay đã lên kế hoạch về các UAV của mình, trong đó có khu vực bay, vào hệ thống UTM. Để làm việc đó, UTM có giao diện web riêng. Sau đó, hệ thống kiểm tra tất cả các dữ liệu nhận được để tìm ra những xung đột có thể, chấp nhận hay bác bỏ các kế hoạch bay và đưa ra cảnh báo về những phức tạp có thể cho các nhân viên điều hành.

Một tiêu chỉ để xác nhận cuộc thử nghiệm thành công là việc 16 UAV bay đồng thời. Hiện chưa rõ số lượng UAV cụ thể đã có thể bay đồng thời trong cuộc thử nghiệm. Khi kiểm tra UTM, hệ thống được cấp dữ liệu về các đường bay và thông số bay của các máy bay chở khách dân dụng, chúng cũng được tính đến khi phân tích các kế hoạch bay của các nhân viên điều khiển UAV.

UAV được phát triển để giúp các chuyến bay của UAV trong không phận thống nhất được an toàn. Trong quý 3 và 4 năm 2016, NASA sẽ tiến hành thử nghiệm phiên bản mở rộng của UTM, trong đó các UAV sẽ bay trong vùng trời thống nhất ở ngoài tầm nhìn thẳng của nhân viên điều khiển, trên các khu vực thưa dân.

Tháng 8/2016, công ty Lockheed Martin (Mỹ) đã khởi động hệ thống Flight Service Pilot Portal mà trong tương lai sẽ cho phép UAV và máy bay có người lái bay trong không phận thống nhất. Thông qua site đặc biệt, các nhân viên điều khiển UAV có thể đăng tải các kế hoạch bay của mình có chỉ rõ đường bay chính xác của UAV của họ.

Sau khi đăng tải, thông tin này tự động được truyền đến Hệ thống tổ chức không phận quốc gia của FAA. Nhờ hệ thống này, các phi công sẽ biết đến các chuyến bay của UAV. Dịch vụ trực tuyến miễn phí này do Lockheed Martin phát triển, bất kỳ ai đều cũng có thể đăng ký, kể cả người không có UAV.

Khi đăng ký, cần khai tên, địa chỉ, điện thoại và số serie của UAV nếu muốn. Trong tương lai, Lockheed Martin dự định mở rộng khả năng của hệ thống. Công ty sẽ sản xuất các hệ thống dành cho UAV có khả năng tự động thông tin cho chính quyền về chuyến bay của UAV. Một mạng lưới trạm kiểm soát sẽ được lập ra cho các UAV bay ở ngoài tầm nhìn thẳng.

Nguồn: Aviation Week, nplus1, 23.4.2016.

Print Print E-mail Print