Vietnamdefence.com

 

Chuẩn bị cho Lục quân Mỹ tác chiến trong không gian mạng

VietnamDefence - Trong thế giới hiện đại, không gian mạng là một trong các môi trường tác chiến cùng với mặt đất, biển, không trung và vũ trụ.

Biểu tượng của Bộ Chỉ huy Tác chiến không gian mạng Lục quân Mỹ
Trong văn kiện mới được thông qua “Chiến lược hành động của Bộ Quốc phòng Mỹ trong không gian mạng” của Lầu Năm góc có nêu lên sự gia tăng phụ thuộc của hiệu quả các chiến dịch do lực lượng vũ trang tiến hành cả trong thời bình lẫn trong thời chiến vào khả năng bảo vệ của các hệ thống thông tin. Đồng thời, các mối đe dọa xuất phát từ không gian mạng đã bắt đầu được xem là nghiêm trọng hơn và có tầm quan trọng lớn hơn chủ nghĩa khủng bố quốc tế và việc phổ biến vũ khí hủy diệt lớn.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về các vấn đề chiến lược Eric Rosenbach, người phụ trách chính sách không gian mạng, khi bình luận về sự sơ hở trước các cuộc tấn công mạng, đã bí nước Mỹ với “ngôi nhà kính” mỏng manh.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến không gian mạng (U.S. CYBERCOM) thuộc Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) đồng thời giữ chức Giám đốc Cục An ninh quốc gia Mỹ NSA, Phó Đô đốc Michael Rogers nhiều lần tuyên bố rằng, các địch thủ của nước Mỹ, cả các quốc gia lẫn các nhóm phi quốc gia, thường xuyên tiến hành trinh sát trong các mạng thông tin, tìm cách bẻ khóa và đột nhập vào chúng, tiến hành đánh cắp dữ liệu và phá hoại tính toàn vẹn của chúng nhằm đạt được ưu thế chiến lược trước nước Mỹ.

Biểu tượng của Trung tâm An ninh quốc gia/Cơ quan An ninh trung ương NSA/CSS ở Georgia (Fort Gordon)
Hiện nay, để tiến hành tác chiến thắng lợi trong không gian mạng và đối phó với các mối đe dọa xuất hiện từ không gian mạng, CYBERCOM đang ráo riết xây dựng các lực lượng tác chiến mạng, cơ sở pháp lý cho việc sử dụng các lực lượng này, hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Theo kế hoạch của Lầu Năm góc, vào năm 2018, họ sẽ hoàn thành xây dựng 3 đơn vị đặc trách không gian mạng (Cyber Mission Force - CMF): Đơn vị hoạt động chiến lược trong không gian mạng (Lực lượng Phòng thủ mạng quốc gia - National Mission Forces), Đơn vị hoạt động chiến dịch-chiến lược trong không gian mạng (Lực lượng Chiến đấu không gian mạng - Combat Mission Forces) và Đơn vị bảo vệ không gian mạng (Lực lượng Bảo vệ không gian mạng - Cyber Protection Forces). Trong biên chế của các đơn vị này sẽ có 133 đội với tổng quân số 6.200 người.

Các bộ chỉ huy tác chiến không gian mạng quân chủng của Lục quân, Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến cung cấp lực lượng và phương tiện trực thuộc ngành dọc với CYBERCOM.

Bộ Chỉ huy Tác chiến không gian mạng Lục quân Mỹ (U.S. Army Cyber Command - ARCYBER) chịu trách nhiệm thành lập trong tương lai 41 đội hoạt động, trong đó có các đội hoạt động chiến lược, chiến dịch-chiến lược, bảo đảm, bảo vệ không gian mạng và các đội khác.

Các đội hoạt động chiến lược sẽ hành động theo kế hoạch của ban lãnh đạo chính trị-quân sự và CYBERCOM, còn các đội hoạt động chiến dịch-chiến ược hành động theo kế hoạch của tư lệnh các bộ chỉ huy liên hợp khu vực và các bộ chỉ huy chức năng. Đến nay, trong biên chế của ARCYBER đã thành lập 25 đội hoạt động mạng đã đạt khả năng sẵn sàng hoạt động ban đầu.

Bộ chỉ huy Dự bị Lục quân Mỹ (trong đó có dự bị lục quân của Vệ binh Quốc gia) đang xây dựng thêm 21 đội bảo vệ mạng mà khi đạt khả năng sẵn sàng hoạt động ban đàu sẽ lập tức được chuyển thuộc cho các tư lệnh bộ chỉ huy khu vực/bộ chỉ huy chức năng.

Trong thời gian gần đây, ARCYBER đã áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ huy các lực lượng không gian mạng. Tháng 12/2013, đã thông qua quyết định di chuyển sở chỉ huy của ARCYBER từ Fort Belvoir, bang Virginia) đến Fort Gordo, bang Georgia. Dự kiến, sở chỉ huy ARCYBER sẽ đạt trạng thái sẵn sàng hoạt động đầy đủ vào năm 2019, còn quân số của nó sẽ đạt 600 người (quân nhân và nhân viên dân sự).

Cũng từ năm 2013, ARCYBER đã bắt tay vào thành lập tại Fort Gordon một Trung tâm Chỉ huy các lực lượng không gian mạng hợp nhất Georgia. Đây sẽ là một trogn 3 trung tâm sẽ thuộc biên chế Đơn vị hoạt động chiến dịch-chiến lược, sẽ thực thi việc chỉ đạo các lực không gian mạng và phương tiện được giao và hành động theo kế hoạch của các tư lệnh của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM), Bộ chỉ huy Châu Phi (AFRICOM) và Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở khu vực Bắc Mỹ (USNORTHCOM). Trong lực lượng dự bị Lục quân Mỹ cũng có những thay đổi. Ví dụ, Bộ chỉ huy Chiến tranh thông tin thuộc lực lượng dự bị Lục quân Mỹ đã được cải tổ thành nhóm hoạt đông không gian mạng của lực lượng dự bị Lục quân Mỹ nhằm tập trung các nỗ lực vào giải quyết các nhiệm vụ trong không gian mạng.

(Còn nữa)Nguồn: Chuẩn bị cho Lục quân Mỹ tác chiến trong không gian mạng / Trung tá A/ Belyi // ZVO, 11.2015.

Print Print E-mail Print