Vietnamdefence.com

 

Thúc đẩy hợp tác không quân Nga-Việt

VietnamDefence - Tư lệnh Không quân Nga trong chuyến thăm Việt Nam sẽ thảo luận các vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự.

Ngày 28/12/2012, phái đoàn do Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo chương trình chuyến thăm, Tướng Bondarev sẽ tiếp kiến Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Trong quá trình làm việc, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề tiếp tục phát triển hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa hai bộ quốc phòng.
Phái đoàn quân sự Nga cũng tới thăm một trong các trung đoàn không quân tiêm kích tinh nhuệ nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm của phái đoàn quân sự Nga sẽ kết thúc vào ngày 30/12/2012.

Nguồn: Armstrade, 28.12.2012.

Print Print E-mail Print