Vietnamdefence.com

 

Nhập khẩu vũ khí Nga: Việt Nam đứng thứ hai giai đoạn 2010-2013

VietnamDefence - Trong giai đoạn 2010-2013, căn cứ các hợp đồng đã biết và ý định mua sắm, nước nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất sẽ là Ấn Độ với 15,16 tỷ USD (chiếm 54,4% tổng lượng vũ khí Nga xuất khẩu dự báo).

Theo Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí thế giới TsAMTO (Nga), lượng mua vũ khí của Ấn Độ theo từng năm dự báo như sau: 3,621 tỷ USD năm 2010, 3,693 tỷ USD năm 2011, 5,606 tỷ USD năm 2012 và 2,241 tỷ USD năm 2013 (toàn bộ các số liệu được tính toán với điều kiện tuân thủ lịch trình và khối lượng mua bán theo cam kết của các bên khi ký hợp đồng).

Đứng thứ hai trong giai đoạn 2010-2013 sẽ là Việt Nam với 2,99 tỷ USD (11,7%), thứ ba là Algeria với 2,53 tỷ USD (9,1%).

Trong số 10 nước nhập khẩu vũ khí Nga nhiều nhất theo trình tự giảm dần có Trung Quốc (1,032 tỷ USD, 3,7% - không tính các chương trình mua sắm đã thỏa thuận vào tháng 11.2010 mà số liệu hiện chưa có), UAE (640 triệu USD, 2,3%), Myanmar (620 triệu USD, 2,2%), Kazakhstan (606 triệu USD, 2,2%), Indonesia (605 triệu USD, 2,2%), Syria (600 triệu USD, 2,2%) và Iraq (482 triệu USD, 1,7%).

Nguồn: Armstrade, 20.7.2011.

Print Print E-mail Print