Vietnamdefence.com

 

Nghệ thuật của lòng yêu nước

VietnamDefence - Nghệ thuật gốm sứ Việt Nam là niềm tự hào của dân tộc. Nó cũng là một nghệ thuật vì dân tộc, vì đất nước - nghệ thuật của lòng yêu nước. Dùng nghệ thuật để tuyên dương dân tộc, tinh thần ái quốc, kiên cường chống ngoại xâm là tâm huyết của nghệ nhân Việt. Với đam mê cá nhân giành cho gốm sứ, mời quý vị thưởng lãm những tuyệt phẩm đầy tình yêu nước của đất, nước và lửa.Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương, người có công dẹp giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước


Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách


Giặc đến nhà, là người Việt Nam lớn bé già trẻ ai cũng phải đánh, đoàn kết lại có thể đánh thắng những kẻ thù hung dữ nhất

Thánh Gióng phá giặc Ân
Thánh Gióng phá giặc Ân
Thánh Gióng phá giặc Ân
Thánh Gióng phá giặc Ân
Giặc đến nhà, là người Việt Nam lớn bé già trẻ ai cũng phải đánh, đoàn kết lại có thể đánh thắng những kẻ thù hung dữ nhấtHai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán (40-43)


Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng


Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này
Hai Bà Trưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Hán
Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này
Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này
Một xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánhMột xin rửa sạch nước thù. Hai xin nối lại nghiệp xưa họ Hùng. Ba kẻo oan ức lòng chồng. Bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này

Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánhNgô Quyền mở nền độc lập, kết thúc ngàn năm Bắc thuộc (938)


Đằng giang tự cổ huyết do hồng


Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Đằng giang tự cổ huyết do hồng


Quang Trung đại phá quân Thanh - Chiến thắng Kỷ Dậu, 1789
Đánh cho sử tri Nam quốc chi hữu chủ


Quang Trung đại phá quân Thanh - Chiến thắng Kỷ Dậu, 1789
Quang Trung đại phá quân Thanh - Chiến thắng Kỷ Dậu, 1789
Quang Trung đại phá quân Thanh - Chiến thắng Kỷ Dậu, 1789
Đánh cho sử tri Nam quốc chi hữu chủ
Đánh cho sử tri Nam quốc chi hữu chủ
Đánh cho sử tri Nam quốc chi hữu chủ
Đánh cho sử tri Nam quốc chi hữu chủ
n

Print Print E-mail Print