Vietnamdefence.com

 

Túng tiền, Lục quân Mỹ mất 14% quân số và 12 lữ đoàn

VietnamDefence - Lục quân Mỹ sẽ giảm 80.000 quân.

Do cắt giảm ngân sách, đến cuối tài khóa 2017 (đến 30/9/2017), quân số Lục quâ Mỹ sẽ bị cắt giảm 80.000 người, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, Tướng Raymond T. "Ray" Odierno cho biết hôm 25/6/2013.

Theo Tướng Odierno, quân số Lục quân Mỹ sẽ giảm 14%, từ 570.000 xuống còn 490.000 người.

Việc cắt giảm biên chế sẽ đi cùng với việc cải tổ, thay vì 45 lữ đoàn, Lục quân Mỹ sẽ chỉ còn 33 lữ đoàn.

Tướng Odierno cho biết, trong tổng số chi phí quốc phòng phải cắt giảm 487 tỷ USD, Lục quân Mỹ phải gánh 170 tỷ USD.


Nguồn: RIA Novosti, Telegrafist, 26.6.2013.

Print Print E-mail Print