Vietnamdefence.com

 

Lào mua xe KrAZ-6322

VietnamDefence - Công ty AvtoKrAZ (Ukraine) sẽ cung cấp cho Lào một lô lớn xe tải quân sự KrAZ-6322.

Công ty AvtoKrAZ đã bắt đầu thực hiện hợp đồng bán một lô lớn xe tải 2 cầu cho Lào. Các ô tô KrAZ-6322 (6х6) sẽ được sản xuất ở cấu hình cơ sở và trang bị động cơ tiêu chuẩn Euro 0.

 Mẫu xe này được Lào lựa chọn để sử dụng ở điều kiện khí hậu khắc nghiệt mà xe tải KrAZ-6322 tỏ ra có khả năng việt dã tuyệt vời, đơn giản trong sử dụng, bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa, độ tin cậy và độ bền cao.

Theo điều kiện hợp đồng, số xe này sẽ được chuyển giao trong năm, lô đầu tiên sẽ được cung cấp trong quý 1/2015.

Để giảm chi phí vận chuyển, các xe tải sẽ được vận chuyển bằng đường biển trong container ở dạng tháo dỡ một phần. Để lắp ráp, công ty AvtoKrAZ sẽ cử sang Lào một nhóm chuyên gia.

Cần lưu ý là xe KrAZ không được cung cấp cho Lào kể từ năm 1989. Trong vòng 11 năm, từ 1978-1989, Nhà máy ô tô KrAZ đã cung cấp cho Lào 380 xe ô tô, chủ yếu là các biến thể quân sự của xe tải KrAZ-255V.


Nguồn: Army Recognition, MP, 10.12.2014.

Print Print E-mail Print