Vietnamdefence.com

 

Indonesia sắp mua 3 Su-27SKM và 3 Su-30MK2

VietnamDefence - Theo thông tin mới nhất, Indonesia vẫn sẽ mua 6 tiêm kích Sukhoi, nhưng thuộc 2 loại Su-27SKM và Su-30MK2, chứ không phải 6 Su-30MK2.

Theo thông tin bổ sung hiện có, hợp đồng sắp tới bán 6 tiêm kích Sukhoi (>> Xem Không quân Indonesia sắp có thêm 6 Su-30MK2) sẽ không được chia sẻ giữa công ty KnAAPO và Tập đoàn Irkut như báo chí đã đưa tin sai mà giữa 2 loại máy bay: thực tế Nga sẽ cung cấp 3 chiếc tiêm kích một chỗ ngồi Su-27SKM và 3 tiêm kích hai chỗ ngồi Su-30MK2 (giống như hợp đồng trước đó).

Ngoài ra, đảm nhiệm sản xuất cả 6 máy bay sẽ là KnAAPO.
  • Nguồn: bmpd, 12-13.12.2011.

Print Print E-mail Print