Vietnamdefence.com

 

Australia tặng tàu đổ bộ cho Philippines

VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Australia dự định chuyển giao cho Hải quân Philippines 2 tàu đổ bộ lớp Balikpapan, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, ông Kevin Andrews cho biết.

Labuan (Hải quân Australia)
Các tàu này sẽ được bàn giao miễn phí cho quân đội Philippines vào tháng 5/2015. Philippines dự định sử dụng các tàu này vào các chiến dịch nhân đạo và khắc phục hậu quả thiên tai.

Dự kiến, Hải quân Philippines sẽ nhận được các tàu đổ bộ Brunei và Tarakan. Hai tàu này và tàu Labuan cũng thuộc lớp Balikpapan được Hải quân Australia sử dụng từ năm 1973 và loại khỏi biên chế vào ngày 20/11/2014.

Tàu Labuan đã được Australia trao tặng miễn phí cho Papua New Guinea vào đầu tháng 12/2014 (sau khi được bàn giao thì được đổi tên là Lakekamu).

Theo ông Andrews, trước khi giao cho Philippines, các tàu Brunei và Tarakan sẽ được sửa chữa nhỏ. Trên các tàu, thiết bị bảo đảm an toàn và các hệ thống dẫn đường cũng được thay thế. Hiện chưa rõ, các nội dung công việc này có được thực hiện miễn phí hay do Bộ Quốc phòng Philippines chi trả chi phí. Các tàu lớp Balikpapan cũng từng được Hải quân Australia sử dụng để khắc phục hậu quả cơn bão Hải Yến vào tháng 11/2013.

Trong biên chế Hải quân Australia twbgf có 8 tàu đổ bộ lớp Balikpapan. Hai tàu đầu tiên là Salamaua và Buna được Australia chuyển giao cho Papua New Guines vào năm 1974. Tháng 12/2012, 3 tàu Wewak, Balikpapan và Betano được loại khỏi biên chế hạm đội Australia và đang được cất giữ. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Australia thì Manila đang xem xét khả năng mua các tàu này.


Nguồn: Jane’s, Lenta, 30.1.2015.

Print Print E-mail Print