Vietnamdefence.com

 

Algeria mua Iskander-E

VietnamDefence - Algeria đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai mua hệ thống tên lửa Iskander-E.

Hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-M tại Diễn đàn Army-2017 (Sputnik / Mikhail Voskresenskiy)
Theo một nguồn tin, Algeria đã mua 4 hệ thống tên lửa chiến dịch-chiến thuật Iskander-E và như vậy đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ hai mua hệ thống này sau Armenia.

Nguồn: bmpd, 11.9.2017.

Print Print E-mail Print