Vietnamdefence.com

 

Đặc nhiệm GRU thử hệ thống ảnh nhiệt cá nhân

VietnamDefence - Hệ thống ảnh nhiệt của bộ trang bị người lính tương lai Ratnik của Nga chưa được thử nghiệm nhà nước, bộ đội đặc nhiệm Nga hiện mới có 160 mẫu thử nghiệm.

Đó là tiết lộ của cố vấn Tổng giám đốc Viện TsNII Tsiklon (hãng phát triển các hệ thống, nằm trong thành phần hãng Roselektronika của Tổng công ty nhà nước Rostech) Oleg Yakovlev.

Trước đó, các quan chức đã nhiều lần tuyên bố rằng, việc trì hoãn đưa vào trang bị bộ trang bị Ratnik là do việc thử nghiệm súng bộ binh bị kéo dài. Đến nay, người ta chưa từng nói đến việc hệ thống ảnh nhiệt của Ratnik chưa qua thử nghiệm nhà nước.

“Hiện nay, tại trung tâm huấn luyện đặc nhiệm GRU Senezh có lô thử nghiệm gồm 160 máy ngắm ảnh nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga hứa bắt đầu thử nghiệm nhà nước hệ thống ảnh nhiệt của Ratnik vào cuối tháng 10, đầu tháng 11”, ông Yakovlev nói.

Ông nhấn mạnh rằng, thử nghiệm nhà nước có thể kéo dài từ vài tháng đến nửa năm. “Chúng tôi hy vọng thử nghiệm nhà nước sẽ thành công và trong năm 2014, hệ thống ảnh nhiệt của Ratnik sẽ được nhận vào trang bị”, vị quan chức của hãng Tsiklon nói.

Hệ thống ảnh nhiệt của Ratnik gồm máy ngắm 1PN140 (1PN139) với màn hình “trước mắt” gắn trên mũ, được gắn trên loại súng bất kỳ (súng trường tiến công 7,62 mm, súng máy, súng trường bắn tỉa SV-98) và khí tài trinh sát và chỉ thị mục tiêu (ống nhòm ảnh nhiệt).
Tầm nhận dạng mục tiêu là 800-1200 m, độ nhạy từ 0,1 độ.Nguồn: RIA Novosti, 27.10.2013.

Print Print E-mail Print