Vietnamdefence.com

 

Tình báo Pháp, Mỹ - lòng vả như lòng sung

VietnamDefence - Pháp cũng có một hệ thống theo dõi người dùng Internet giống như PRISM của Mỹ, tờ Le Monde cho hay, nhưng không dẫn tiết lộ nguồn tin.

Theo Le Monde, Tổng cục An ninh đối ngoại Pháp DGSE đang thu thập dữ liệu được truyền đi giữa các máy tính ở trong nước, cũng như được truyền đi và nhận từ nước ngoài. Việc theo dõi đang được tiến hành đối với người dùng của các hãng Google, Facebook, Apple và Yahoo!, cũng như đối với các cuộc gọi điện thoại của người dân. Ví dụ, tình báo Pháp biết được về các thư điện tử và tin nhắn SMS được gửi đi.
lemonde.fr

Le Monde cũng nhấn mạnh, DGSE tiếp cận không phải nội dung của các thông điệp mà chỉ tiếp cận siêu dữ liệu, tức là thông tin về việc thông điệp được gửi từ đâu và cho ai. Việc theo dõi được tiến hành nhằm đấu tranh chống khủng bố, nhưng thực tế DGSE đã có thể theo dõi mọi người dân.

Những dữ liệu thu được được lưu giữ tại đại bản doanh của DGSE ở Paris, còn việc xử lý chúng do một siêu máy tính thực hiện.

Các cơ quan tình báo khác và cảnh sát Pháp cũng được tiếp cận một số thông tin.

Hiện nay, luật pháp của Pháp cấm xây dựng một hệ thống như vậy và về mặt chính thức, hệ thống không tồn tại.

Thông tin về hệ thống theo dõi người dùng Pháp xuất hiện trong bối cảnh vụ bê bối xung quanh hệ thống PRISM của Mỹ cho phép Cục An ninh Quốc gia Mỹ NSA theo dõi người dùng Internet trên toàn thế giới. NSA thanh minh rằng, hệ thống đó dùng để chống khủng bố.

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã yêu cầu Washington giải thích dữ liệu của người dùng Internet đã bị thu thập bằng cách nào và luật pháp sở tại có bị vi phạm không. Tổng thống Pháp François Hollande đầu tháng 7/2013 đã yêu cầu NSA “ngừng ngay lập tức” việc theo dõi người dân châu Âu.

Nguồn: Le Monde, Lenta, 4.7.2013.

Print Print E-mail Print