Vietnamdefence.com

 

Lộ diện tên lửa siêu vượt âm BrahMos II

VietnamDefence - Tại triển lãm hàng không Aero India 2013 khai mạc ngày 6/2/2013 ở thành phố Bangalore, Ấn Độ, liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace đã giới thiệu mô hình tên lửa hành trình siêu vượt âm tương lai đang được phát triển BrahMos II.

Giống như với dự án tên lửa BrahMos, hãng phát triển tên lửa BrahMos II thực tế là Công ty Công nghiệp quốc phòng “Liên hiệp khoa học-sản xuất chế tạo máy” (NPO Mashinostroenia).

Mô hình tên lửa hành trình siêu vượt âm BrahMos II trưng bày tại triển lãm Aero India 2013, Bangalore, 6.2.2013 (Shiv Aroor / liveist.blogspot.com)


Mô hình tên lửa hành trình siêu vượt âm BrahMos II trưng bày tại triển lãm Aero India 2013, Bangalore, 6.2.2013 (Shiv Aroor / liveist.blogspot.com

Nguồn: bmpd, 7.2.2013.

Print Print E-mail Print