Vietnamdefence.com

 

Ukraine: 15 giai đoạn giả danh “cách mạng dân chủ nhân dân” cướp chính quyền

VietnamDefence - Nhiều ý kiến cho rằng, ở Ukraine đang diễn ra cuộc đảo chính giả danh dân chủ với sự hà hơi, tiếp sức của Mỹ và EU.

Biểu tình hòa bình bằng chai cháy, xích, gậy sắt, súng, đốt xe, giết cảnh sát, chiếm trụ sở chính quyền

>>Trận chiến giành Ukraine

Dưới danh nghĩa “cách mạng dân chủ nhân dân”, việc cướp chính quyền diễn ra theo 15 giai đoạn.

1. Biểu tình hòa bình

2. Giải tán “tàn bạo” một trong các nhánh của “mít tinh hòa bình.

3. Bắt đầu đối đầu với các lực lượng bảo vệ pháp luật.

4. Chiếm giữ các tòa nhà lân cận.

5. Leo thang khiêu khích các lực lượng bảo vệ pháp luật. Cáo buộc họ hành động quá tay, đàn áp…, và cuối cùng là giết hại dân thường hay người biểu tình hòa bình.

6. Đe dọa những người không ủng hộ “những người biểu tình” và gia đình các nhân viên các lực lượng bảo vệ pháp luật.
7. Bắt đầu “đàm phán” với chính quyền không cương quyết. Đáp lại các nhượng bộ, thì liên tục tăng các yêu sách.
8. Mở rộng chiếm giữ các tòa nhà trong nước.

9. Loan truyền tin đồn về việc lực lượng chi viện cho chính quyền đương nhiệm từ bên ngoài đã đến (hoặc sắp đến).

10. Đồng ý “thỏa hiệp với chính quyền”. Chính quyền lơi lỏng. Sau đó là từ bỏ “thỏa hiệp” với cớ chính quyền không giữ lời hoặc chẳng cần cớ nào.

11. “Trận đánh” quyết định làm mất uy tín hoàn toàn chính quyền và nếu chính quyền không cương quyết, nếu chính quyền có những hành động không cương quyết, nếu được thì…

12. Cướp chính quyền.

13. Bức hại chống lại những người đối kháng lại “các nhà cách mạng”.

14. Cướp tài sản của những người trước đó làm việc trong chính quyền hoặc ủng hộ chính quyền, hoặc bất kỳ tài sản nào lọt vào mắt.

15. Truy bức ở các mức độ tàn bạo khác nhau đối với những người dám không ủng hộ “chính quyền mới”.

Tính hợp pháp của việc cướp chính quyền được bảo đảm bởi các thế lực bên ngoài và bằng cách tiến hành (dưới sự kiểm soát của các thế lực ngoại bang) “bầu cử dân chủ” trong mội xã hội bị đe dọa.

Như vậy, 2/3 con đường đã đi qua.

>>Trận chiến giành Ukraine

Nguồn: Politikus, 27.1.2014.

Print Print E-mail Print