Vietnamdefence.com

 

Đức thử nghiệm vũ khí laser trên tàu chiến

VietnamDefence -
Công ty Rheinmetall Defence và quân đội Đức đã thử nghiệm vũ khí laser năng lượng cao trên tàu chiến Đức ngoài biển khơi.

Vũ khí laser năng lượng cao lắp trên module chiến đấu điều khiển từ xa MLG 27 (defence-blog.com)
Vũ khí laser 10 kW đã được lắp trên module chiến đấu điều khiển từ xa MLG 27. Vũ khí laser đã thực hiện bám các mục tiêu tiềm tàng như máy bay không người lái và tàu mặt nước cỡ nhỏ. Ngoài ra, laser còn được sử dụng thử chống các mục tiêu bờ cố định. Các cuộc thử nghiệm đã cho thấy hiệu quả cao của thiết bị laser trong các hoạt động trên biển.

Nguồn: defence-blog.com, 23.2, MP, 25.2.2016.

Print Print E-mail Print