Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch oanh tạc nước Anh (8.1940-5.1941)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của không quân phát xít Đức vào nước Anh nhằm giành quyền làm chủ trên không để chuẩn bị đổ bộ lên đất Anh theo kế hoạch “Sư tử biển” buộc Anh rút khỏi chiến tranh, tạo thuận lợi xâm lược Liên Xô trong Thế chiến II.

Sau khi đánh bại Pháp (6.1940) ngày 1.8.1940 Hitlee ký lệnh số 17 khởi chiến đánh Anh bằng đường không và đường biển, sử dụng 3 tập đoàn không quân (các tập đoàn không quân 2 và 3 với 2.400 máy bay chiến đấu ở căn cứ bắc Pháp; Tập đoàn không quân 5 ở căn cứ Hà Lan, Na Uy).

 
Hệ thống phòng không Anh lúc ấy có gần 700 máy bay tiêm kích, 2.000 pháo và 1.500 khinh khí cầu phòng không. 
 

Chiến dịch oanh tạc nước Anh gồm 3 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (12.8-6.9), đánh các sân bay với cường độ cao (1.000-1.800 lần xuất kích trông ngày).
  • Giai đoạn 2 (7.9-13.11), bắn phá thủ đô Anh, làm suy sụp tinh thần nhân dân.
  • Giai đoạn 3 (11.1940-5.1941), oanh tạc các thành phố cônh nghiệp.

Hoạt động trong giai đoạn 2 và 3 còn nhằm nguỵ trang việc chuẩn bị đánh Liên Xô; đã giảm lần xuất kích, đến 5.1941 thì ngừng hẳn.

 

Trong chiến dịch, không quân phát xít Đức đã xuất kích 46.000 lần, ném 60.000t bom. Anh bị mất 915 máy bay, thương vong trên 86.000 người (40.000 bị chết), nhiều thành phố bị phá huỷ. Đức bị mất 1.500 máy bay, không đạt được mục đích chiến dịch.

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print