Vietnamdefence.com

 

Trung Quốc: Thừa cân, sĩ quan khỏi lên sao

VietnamDefence - Các sĩ quan bị thừa cân sẽ không có cơ hội thăng cấp, kế hoạch mới do Bộ tổng tham mưu Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc thông qua cho hay.

Quy định mới có ảnh hưởng đến Mao Tân Vũ, cháu trai Mao hay không?
“Kế hoạch cải cách và phát triển công tác huấn luyện thể lực cho quân nhân giai đoạn 2015-2020 xác định xây dựng hệ thống chỉ huy hiệu quả, cải cách hệ thống huấn luyện thể lực, các phương pháp huấn luyện và cải thiện các điều kiện huấn luyện thể lực. Kế hoạch trù tính một tiêu chuẩn bắt buộc về thể trọng cho quân nhân, theo đó, việc thăng cấp sẽ có liên hệ trực tiếp với huấn luyện thể lực”, tin cho biết.

Li Daguang, chuyên gia Đại học quốc phòng Trung Quốc, nói rằng, binh sĩ Trung Quốc đã tham gia thực chiến đấu hơn 30 năm trước, nhưng trong điều kiện an nhàn họ đang dễ dàng tăng cân.

“Thừa cân không chỉ làm hỏng hình ảnh quân nhân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức chiến đấu chung của quân đội trên chiến trường”, Tân Hoa xã trích lời vị chuyên gia này.

Trong tài liệu không nêu rõ binh sĩ Trung Quốc phải có trọng lượng bao nhiêu, nhưng dự đoán, các tiêu chuẩn dành cho binh lính và các viện sĩ quân sự, các quân nhân làm công tác hành chính sẽ có sự khác nhau”.


Nguồn: VZ, 16.2.2015.

Print Print E-mail Print