Vietnamdefence.com

 

Sự may mắn hiếm có

VietnamDefence - Nội chiến Ukraine: Quả đạn xuyên thủng thành xe đặc chủng, nhưng không nổ. Cú hút chết hiếm hoi! Còn nhiều cảnh như vậy nữa ở vùng Donbass...

Bên này, nguyên lành
Bên này, tử thần vỗ vai

Người Donbass lạc quan
Còn người mất xe


Suýt mất xe
Chúa thoát nạn


Nguồn: Rybalych, 13.09.2014.

Print Print E-mail Print