Vietnamdefence.com

 

Việt Nam tiếp nhận tàu tuần tra Mỹ Morgenthau

VietnamDefence - Ngày 26/5/2017, tại Honoluilu, quần đảo Hawaii đã diễn ra lễ bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn WHEC 722 Morgenthau lớp Hamilton mới được loại khỏi biên chế Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ vào tháng 4/2017 cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu được đặt tên mới là CSB 8020.

Bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn WHEC 722 Morgenthau lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu được đặt tên mới là CSB 8020. Honolulu, 26.5.2017 (Chris Cavas / twitter.com/CavasShips)

Tàu được bàn giao trong khuôn khổ chương trình bán hàng quân sự thừa cho nước ngoài EDA (Excess Defense Articles) của Mỹ. Tháng 4/2017, lần đầu tiên người ta biết đến việc chuyển giao tàu Morgenthau cho Việt Nam.

WHEC 722 Morgenthau là một trong 12 tàu tuần tra cỡ lớn lớp Hamilton của USGC, được đưa vào biên chế từ năm 1967-1972, và cho đến khi các tàu tuần tra mới lớp Legend gia nhập USGC từ năm 2008 thì đây là những tàu tuần tra lớn nhất của USGC (lượng giãn nước đầy đủ là 3.250 tấn, chiều dài 115 m).
Bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn WHEC 722 Morgenthau lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu được đặt tên mới là CSB 8020. Honolulu, 26.5.2017 (Chris Cavas / twitter.com/CavasShips)

Từ năm 2011, các tàu lớp Hamilton bị loại dần khỏi biên chế USGC và bán cho hải quân nước ngoài. Đến nay, đã loại biên 8 tàu lớp Hamilton, trong đó 3 chiếc chuyển giao cho Hải quân Philippines (WHEC 715 Hamilton, WHEC 716 Dallas, WHEC 719 Boutwell), 2 chiếc cho Hải quân Nigerioa (WHEC 718 Chase, WHEC 721 Gallatin) và 2 chiếc cho Hải quân Bangladesh (WHEC 723 Rush, WHEC 725 Jarvis), và nay WHEC 722 Morgenthau - cho Việt Nam. Việc chuyển giao bản thân các tàu này thực hiện theo cơ chế viện trợ không hoàn lại, nhưng nước tiếp nhận phải chi trả tiền cho sửa chữa và những cải tiến cần thiết các tàu, cũng như đào tạo thủy thủ đoàn tại Mỹ (ví dụ, Philippones đã trả tổng cộng 16 triệu USD để nhận tàu Boutwell vào năm 2016).

WHEC 722 Morgenthau gia nhập USGC vào tháng 3/1969, nay trở thành tàu thứ 8 của lớp này bị loại biên, lễ hạ cờ Mỹ trên tàu này diễn ra ngày 18/4/2017 ở Honolulu.

Việc bàn giao tàu này cho Việt Nam là lần cung cấp hàng quân sự đáng kể nhất của Mỹ cho Việt Nam kể từ năm 1975. 
Bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn WHEC 722 Morgenthau lớp Hamilton cho Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu được đặt tên mới là CSB 8020. Honolulu, 26.5.2017 (Chris Cavas / twitter.com/CavasShips)

Trước đó, ngày 22/5/2017, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 6 xuồng tuần tra cao tốc dài 15 m lớp Metal Shark 45 Defiant (số hiệu từ СSB 701 đến CSB 706) do công ty Metal Shark của Mỹ ở Lousiana đóng với chi phí (18 triệu USD) do Bộ Quốc phòng Mỹ cấp theo chuwong trình viện trợ cho Việt Nam theo thỏa thuận năm 2015.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius có mặt tại lễ bàn giao 6 xuồng tuần tra cao tốc lớp Metal Shark 45 Defiant (số hiệu СSB 701 đến CSB 706). Quảng Nam, 22.5.2017 (ĐSQ Mỹ tại Việt Nam)

Nguồn: bmpd, 27.5.2017.

Print Print E-mail Print