Vietnamdefence.com

 

Tàu ngầm Hà Nội về Việt Nam tháng 11

VietnamDefence - Tàu ngầm điện-diesel lớp Projekt 636.1 đầu tiên sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013.

Chèn chú thích ảnh vào đây
“Hiện đang khắc phục những khiếm khuyết và bắt đầu chuẩn bị cho phần thử nghiệm giao nhận trên bờ sẽ bắt đầu vào tháng 9. Đây là giai đoạn khá mất công, bao gồm kiểm tra tất cả các hệ thống và cơ cấu, hoàn thành toàn bộ việc sơn tàu.

Cuối tháng 12, dự định tiến hành phần thử nghiệm giao nhận trên biển. Tháng 11, ký sơ bộ biên bản và tàu ngầm lên đường về căn cứ đồn trú”, người phu trách bàn giao tàu Aleksandr Bely nói.

Theo ông Bely, “giai đoạn đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm đã hoàn tất vào ngày 25/12/2012. Giai đoạn 2 thử nghiệm nhà máy và chạy thử đã tiếp diễn từ ngày 16/4 đến 27/6 và diễn ra đồng thời với việc đào tạo. Từ ngày 4-17/7, chúng tôi đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ chương trình thử nghiệm nhà nước”.

Ông A. Bely nhấn mạnh rằng, “chúng tôi đã hoạt động ngoài biển hơn 100 ngày đêm, tàu thể hiện khả năng điều khiển tuyệt vời và hoạt động tốt của tất cả các cơ cấu”.

Nguồn: RIA Novosti, Armstrade, 29.7.2013.

Print Print E-mail Print