Vietnamdefence.com

 

Nga lập trung tâm sửa chữa Tor-M1 tại Trung Quốc

VietnamDefence - Thỏa thuận về việc thành lập trung tâm sửa chữa vũ khí phòng không Nga tại Trung Quốc đã được ký kết vào năm 2013.

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1
Tập đoàn Phòng không-vũ trụ Almaz-Antei cùng với các đối tác Trung Quốc đã hoàn tất thành lập trung tâm sửa chữa phục hồi hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc. 

Thỏa thuận thành lập trung tâm này đã được ký kết vào năm 2013. Trung tâm này là doanh nghiệp đầu tiên được thành lập với sự tham gia của phía Nga ở Trung Quốc, cho phép sửa chữa vũ khí trang bị phòng không do Nga sản xuất.

Tổng giám đốc Almaz-Antei, ông Yan Novikov cho rằng, ý nghĩa của sự kiện này “gieo sự tin tưởng vào triển vọng hợp tác tương lai nhằm xây dựng các trung tâm tượng tự dành cho các mẫu vũ khí trang bị khác nhau được cung cấp trước đó cho các khách hàng nước ngoài và đang được họ khai thác tốt”.

Ông dự báo rằng, thời kỳ trì trệ của thị trường mua sắm phụ tùng cho các vũ khí trang bị cung cấp trước đó sắp kết thúc. “Điều đó có phần liên quan đến việc các nước trước đó mua vũ khí trang bị do Liên Xô và Nga sản xuất bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo dưỡng có chất lượng và cải tiến vũ khí trang bị cũ do chi phí trên một đơn vị vũ khí đang tăng nhanh.

Các giải pháp như thế cho phép kéo dài thời hạn sử dụng vũ khí trang bị thêm 7-10 năm.

Nguồn:

Tass, 20.4.2017.

Print Print E-mail Print