Vietnamdefence.com

 

Damen đóng 12 tàu tuần tra cho Hải quân Venezuela

VietnamDefence - Công ty Damen Shipyards Group (Hà Lan) sẽ cung cấp cho Hải quân Venezuela 12 tàu tuần tra mới.

ginton.com

Theo Infodefensa, hợp đồng trị giá 220 triệu euro trù tính cung cấp 6 tàu lớp Stan Patrol 4207 và 6 tàu lớp Stan Patrol 5009.

Các tàu này sẽ được dùng để tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của nước này ở biển Caribe và Đại Tây Dương.

 
Bộ Quốc phòng Venezuela đã giao cho Hải quân thực hiện quy trình mua 6 tàu Stan Patrol 4207 và các dịch vụ đi kèm có tổng giá trị 94,82 triệu euro, cũng như 6 tàu Stan Patrol 5009 trị giá 126,11 triệu euro.

Xưởng đóng tàu sẽ đóng các tàu này không được nêu tên, nhưng nhiều khả năng đó là DAMEX Shipbuilding and Engineering ở Santiago de Cuba ở Cuba.

Công ty Cuba đang thực hiện đơn đặt hàng của Hải quân Venezuela mua 4 tàu vận tải đa năng lớp Damen Stan Lander 5612, cũng như cung cấp phụ tùng cho 7 tàu tuần tra mà hãng đóng tàu hải quân UCOCAR (Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de la Armada) ở Puerto Cabello đóng cho Hải quân Venezuela.

Dư luật ngân sách 2014 của Venezuela trù tính đóng tại Cuba các tàu tuần tra mới lớp Damen Stan Patrol 4207 và Damen Stan Patrol 5009 tổng trị giá 1,8 tỷ bolivar.


Nguồn: Armstrade, 3.3.2014.

Print Print E-mail Print