Vietnamdefence.com

 

Brazil tăng cường hạm đội tàu ngầm

VietnamDefence - Bộ Tư lệnh Hải quân Brazil trong tương lai dài hạn dự định tăng cường đáng kể hạm đội tàu ngầm của mình, Tư lệnh Hải quân Brazil, Đô đốc Júlio Soares de Moura Neto cho biết.

Tàu ngầm điện-diesel Tikuna của Hải quân Brazil (Hải quân Brazil)
Theo lời ông, sau khi thực hiện các kế hoạch này, trong biên chế Hải quân Brazil sẽ có 15 tàu ngầm thông thường và 6 tàu ngầm nguyên tử. Chương trình phát triển Hải quân Brazil có tên gọi PROSUB.

Trước đó, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tuyên bố rằng, việc gia tăng biên chế hạm đội tàu ngầm nước này sẽ cho phép củng cố đáng kể an ninh quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình PROSUB, Brazil hiện đang xây dựng một nhà máy đóng tàu. Tham gia dự án này có công ty DCNS (Pháp). Nhà máy này sẽ có thể đồng thời đóng 2 tàu ngầm.

Theo kế hoạch, tại Brazil sẽ triển khai đóng theo giấy phép 4 tàu ngầm lớp Scorpène. DCNS cũng sẽ tư vấn cho các chuyên gia Brazil khi thiết kế các khoang phi hạt nhân của tàu ngầm tương lai. Dự kiến, tàu ngầm đầu tiên lớp Scorpène sẽ đóng xong vào cuối năm 2016 và đưa vào biên chế Hải quân Brazil vào giữa năm 2018. Ba tàu còn lại sẽ sẵn sàng vào năm 2022.

Trước đó, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã tuyên bố rằng, việc gia tăng biên chế hạm đội tàu ngầm nước này sẽ cho phép củng cố đáng kể an ninh quốc gia. Trong khuôn khổ chương trình PROSUB, Brazil hiện đang xây dựng một nhà máy đóng tàu. Tham gia dự án này có công ty DCNS (Pháp). Nhà máy này sẽ có thể đồng thời đóng 2 tàu ngầm. Dự kiến, tàu ngầm đầu tiên lớp Scorpène sẽ đóng xong vào cuối năm 2016 và đưa vào biên chế Hải quân Brazil vào giữa năm 2018. Ba tàu còn lại sẽ sẵn sàng vào năm 2022. Theo kế hoạch, tại Brazil sẽ triển khai đóng theo giấy phép 4 tàu ngầm lớp Scorpène.

DCNS cũng sẽ tư vấn cho các chuyên gia Brazil khi thiết kế các khoang phi hạt nhân của tàu ngầm tương lai.

Tàu ngầm nguyên tử lớp SN-BR dự kiến sẽ bắt đầu đóng vào năm 2017. Tàu sẽ đóng xong vào năm 2023 và gia nhập Hải quân Brazil vào năm 2025. Brazil dự định chi cho chương trình PROSUB tổng cộng không dưới 34 tỷ Real (gần 12,5 tỷ USD).

Dự kiến, việc xây dựng hạm đội tàu ngầm Brazil với cơ cấu “15 + 6” sẽ hoàn thành vào năm 2047. Hiện nay, trong biên chế của Hải quân Brazil có 5 tàu ngầm điện-diesel lớp Tupi (Type 209)

Nguồn: Jenw’s, Lenta, 18.12.2014.

Print Print E-mail Print