Vietnamdefence.com

 

Ngắm PAK FA T-50 ở Zhukovsky

VietnamDefence - Tại Công ty “Viện Nghiên cứu bay mang tên M.M. Gromov ở thành phố Zhukovsky, ngoại ô Moskva, Nga đang tiếp tục thử nghiệm các mẫu chế thử tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50.

Trang russianplanes.net mới đăng tải những bức ảnh mới chụp vào tháng 3/2013 của 3 trong số 4 mẫu bay thử được sản xuất đến nay là Т-50-1  (số hiệu 051), Т-50-3 (053) và Т-50-4 (054).

Mẫu Т-50-4 (số hiệu 054). Zhukovsky, tháng 3.2013 (Sergei Lysenko / russianplanes.net)
Mẫu Т-50-4 (số hiệu 054). Zhukovsky, 27.3.2013 (Mikhail Medvedev / russianplanes.net)
Mẫu Т-50-3 (số hiệu 053). Zhukovsky, tháng 3.2013 (Anatoly Burtsev / russianplanes.net)
Mẫu Т-50-1 (số hiệu 051). Zhukovsky, tháng 3.2013 (Anatoly Burtsev / russianplanes.net)
Mẫu Т-50-1 (số hiệu 051). Zhukovsky, tháng 3.2013 (Aleksandr Usanov / russianplanes.net)

Nguồn: bmpd, 30.3.2013.

Print Print E-mail Print