Vietnamdefence.com

 

Т-50 mang bom không điều khiển

VietnamDefence - Xuất hiện các hình ảnh mẫu bay thử thứ hai T-50-2 của tiêm kích thế hệ 5 PAK FA T-50 mang 6 quả bom không điều khiển cỡ 250 kg trên các điểm treo ngoài.

Sau các hình ảnh Т-50 thử nghiệm với tên lửa treo ngoài, xuất hiện các hình ảnh Т-50-2 (số hiệu 052) mang 6 quả bom không điều khiển cỡ 250 kg trên các điểm treo ngoài. Zhukovsky, tháng 4.2016 (Yevgeny Volkov/russianplanes.net)

Mẫu bay thử Т-50-2 (số hiệu 052) mang 6 quả bom không điều khiển cỡ 250 kg trên các điểm treo ngoài. Zhukovsky, tháng 4.2016 (Piotr Butowski/Jane's)

Mẫu bay thử Т-50-2 (số hiệu 052) mang 6 quả bom không điều khiển cỡ 250 kg trên các điểm treo ngoài. Zhukovsky, tháng 4.2016 (Aleksandr Mishin/russianplanes.net)


Nguồn: bmpd, 13, 15, 19.4.2016.

Print Print E-mail Print