Vietnamdefence.com

 

Т-50 thử nghiệm với tên lửa treo ngoài

VietnamDefence - Các bức ảnh chụp lén cho thấy, từ tháng 12/2015 đến nay, tại Zhukovsky, ngoại ô Moskva đang diễn ra việc thử nghiệm 2 mẫu bay thử đầu tiên của tiêm kích thế hệ 5 Т-50 PAK FA là Т-50-1 và Т-50-2 với các vũ khí tên lửa mô hình treo bên ngoài.

Т-50-1 (số hiệu 051) với các mô hình tên lửa Kh-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 8.4.2016 (russianplanes.net)
Т-50-2 (052) với các mô hình tên lửa RVV-SD và RVV-MD. Zhukovsky, 5.4.2016 (russianplanes.net)
Т-50-2 (052) với các mô hình tên lửa Kh-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 01.04.2016 (russianplanes.net)
Т-50-2 (052) với các mô hình tên lửa Kh-31. Zhukovsky, 23.3.2016 (russianplanes.net)
Т-50-1 (051) với các mô hình tên lửa Kh-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 21.3.2016 (russianplanes.net)
Т-50-2 (052) với các mô hình tên lửa Kh-31. Zhukovsky, tháng 2.2016 (russianplanes.net)
Т-50-1 (051) với các mô hình tên lửa Kh-31 và RVV-MD. Zhukovsky, 3.2.2016 (russianplanes.net)
Т-50-2 (052) với các điểm treo ngoài nhìn rõ và mô hình tên lửa Kh-31. Zhukovsky, tháng 12.2015 (russianplanes.net)

Nguồn: bmpd, 10.4.2016.

Print Print E-mail Print