Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch giải phóng Cánh đồng Chum (27.4-8.6.1964)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của quân tình nguyện VN phối hợp Quân Giải phóng nhân dân Lào nhằm giải phóng khu vực Cánh Đồng Chum, phá âm mưu của Mỹ và quân phái hữu Viêng Chăn lấn chiếm vùng giải phóng Thượng Lào và lôi kéo lực luợng trung lập hòng phá vỡ chính phủ liên hiệp ba phái ở Lào.

Lực lượng quân tình nguyện VN gồm: 2 lữ đoàn (316, 335) và 2 tiểu đoàn bộ binh, 14 đại đội biên phòng,

Lực lượng Quân Giải phóng nhân dân Lào:
7 tiểu đoàn Quân Giải phóng nhân dân Lào (13, 1, 2, 15, Pachay, 701 và 500) nhằm giải phóng khu vực Cánh Đồng Chum, phá âm mưu của Mỹ và quân phái hữu Viêng Chăn lấn chiếm vùng giải phóng Thượng Lào và lôi kéo lực luợng trung lập hòng phá vỡ chính phủ liên hiệp ba phái ở Lào.

Quân Viêng Chăn phòng ngự ở khu vực Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng có: 13 tiểu đoàn bộ binh của 2 binh đoàn cơ động (GM13, GM17), 3 tiểu đoàn hỗn hợp, 54 đại đội phỉ, 2 tiểu đoàn pháo binh, 3 đại đội súng cối và súng máy phòng không, 37 xe tăng và xe thiết giáp.

 
 

Chiến dịch diễn ra 3 đợt:

  • Đợt 1 (27.4-7.5), tiến công tiêu diệt phần lớn quân địch ở Pha Kha, đánh chiếm các điểm cao trên hướng Mường Khừng, buộc GM17 phải rút chạy; phối hợp bao vây tiến công GM13 ở phu Noọng diệt 1 tiểu đoàn (28.4), tiếp đó triển khai đánh phỉ, từ 3.5 tập trung lực lượng truy kích địch rút chạy ở Nam Cánh Đồng Chum.
  • Đợt 2 (8-27.5), kết hợp tác chiến và binh vận, nhân thời cơ 2 tiểu đoàn dù (6 và 4) thuộc lực lượng trung lập làm binh biến (8.5), ta tiến công đánh bại các đợt phản kích của viện binh địch, làm chủ Tha Viêng (23.5) và truy kích địch rút chạy về Mường On, vận động toàn bộ lực lượng trung lập ở Tha Thơm theo về  cách mạng. 27.5 Liên quân Lào-Việt chủ động dừng lại ở Mường Khừng, không để chính phủ liên hiệp hoàn toàn tan vỡ.
  • Đợt 3 (28.5-8.6), truy quét tàn quân địch, củng cố và ổn định tình hình các khu vực mới giải phóng.

Kết quả: Loại khỏi chiến đấu 2.500 địch, thu 3.000 súng, 22 xe tăng và xe thiết giáp, 81 ô tô, bắn rơi 4 máy bay; giữ vững đường 7, giải phóng khu vực Cánh Đồng Chum-Xiêng Khoảng-Mường Sủi-Tha Thơm (khoảng 3.000km2  và 30.000 dân) nối liền với căn cứ địa Sầm Nưa, tạo điều kiện cho lực luợng Pathét Lào tranh thủ lực lượng trung lập yêu nước, cô lập và làm suy yếu lực luợng phái hữu. Cg chiến dịch 74A.

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print