Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch Thượng Lào (13.4-18.5.1953)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của QĐND VN phối hợp với QĐ Pathét Lào trên địa bàn hai tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào) nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng căn cứ kháng chiến của nhân dân Lào.

Chiến dịch Thượng Lào (13.4-18.5.1953)
(diepdoan.violet.vn)

Sau khi sử dụng Đại đoàn 316  đánh vào Nà Sản để nghi binh, ngày 8.4, bộ đội chủ lực VN bí mật tiến sang Thượng Lào theo 3 hướng:

  • Hướng chủ yếu gồm: Các đại đoàn 308, 312 (2 trung đoàn) và 316 (1 trung đoàn) được tăng cuờng 4 đại đội sơn pháo, 2 tiểu đoàn pháo phòng không, 3 đại đội súng cối, 1 tiểu đoàn công binh và 1 đại đội trinh sát theo đường 6 sang Sầm Nưa;
  • Hướng thứ yếu: Đại đoàn 304 được tăng cường 1 đại đội sơn pháo, 1 đại đội súng cối và 1 tiểu đoàn pháo phòng không theo đường 7 sang Xiêng Khoảng, chặn đường rút của địch từ Sầm Nưa xuống;
  • Hướng phối hợp: Trung đoàn 148 theo lưu vực sông Nậm Hu xuống uy hiếp Luôngphabăng.

Phát hiện lực lượng ta, đêm 12.4, địch rút chạy khỏi Sầm Nưa. Ta chuyển sang truy kích: đêm 13.4, đuổi kịp và tiêu diệt bộ phận cuối của địch ở Mường Hàm, bắt toàn bộ lực lượng cầm đầu nguỵ quyền tỉnh Sầm Nưa; 9 giờ ngày 14.4, đánh địch ở Nà Noọng (cách Sầm Nưa 30km), diệt và bắt gần 300 quân; 7 giờ ngày 16.4, đuổi kịp bộ phận đi đầu ở Hứa Mường (cách Sầm Nưa 60km), tiêu diệt và làm tan rã 4 đại đội, tiếp tục đuổi địch đến sát Cánh Đồng Chum.

Hướng đường 7, ta bao vây tiến công Noọng Hét, buộc địch rút chạy khỏi Bản Xan, Xiêng Khoảng về Cánh Đồng Chum.

Hướng Phongxalì-Mường Sài, ta giải phóng Mường Ngòi, Bản Sẻ, Pắc Soòng, Nạm Bạc, uy hiếp Luôngphabăng.

Ngày 18.5 chiến dịch kết thúc với trận tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Mường Khoa.

Kết quả: Liên quân Lào-Việt diệt và bắt gần 2.800 địch, giải phóng tỉnh Sầm Nưa, một phần Xiêng Khoảng và tỉnh Phongxalì với diện tích hơn 4.000km2 và hơn 300.000 dân; mở rộng căn cứ kháng chiến của Lào, nối liền với vùng Tây Bắc VN.

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print