Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch Thượng Lào (29.1-13.2.1954)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của Đại đoàn 308 và một bộ phận LLVT Pathét Lào trong chiến cục Đông Xuân 1953-54, nhằm phá vỡ phòng tuyến sông Nậm Hu (Thượng Lào), mở rộng vùng giải phóng của Cách mạng Lào, cô lập quân Pháp ở Điện Biên Phủ, tiêu diệt sinh lực địch và làm lạc hướng phán đoán của địch, tạo điều kiện cho ta chuẩn bị chiến dịch Điện Biên Phủ (13.3-7.5.1954).

Phòng tuyến sông Nậm Hu được pháp xây dựng từ 12.1953 để bảo vệ Thượng Lào và tạo hành lang nối liền tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ với Luôngphabăng (Lào), gồm một loạt các cứ điểm dọc sông Nậm Hu (từ Pắc U lên Mường Ngòi, Mường Khoa), với lực lượng khoảng 20 đại đội (tương đương 6 tiểu đoàn).

Thực hiện kế hoạch chiến dịch, chiều 26.1, Đại đoàn 308 rời Điện Biên Phủ tiến sang Thượng Lào, ngày 29.1 tới Sốp Nao. Phát hiện địch rút khỏi Mường Khoa về hướng Mường Sài, Luôngphabăng, ta chia 2 cánh truy kích:

  • Hướng Mường Khoa-Mường Sài: Ngày 31.1 Trung đoàn 102 và 1 đại đội Pathét Lào thuộc Tiểu đoàn 920 phối hợp chặn đánh, diệt dọn 1 tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn khác;
  • Hướng Nậm Bạc-Luôngphabăng: Từ ngày 1-3.2, các trung đoàn 36 và 88 đuổi đánh địch ở Mường Ngòi, Nậm Bạc, Nậm Ngà, sau đó vượt sông Mê Công, áp sát cố đô Luôngphabăng.

    Pháp phải cấp tốc lập cầu hàng không, tăng cường 8 tiểu đoàn thuộc lực lượng cơ động chiến lược cho Mường Sài, Luôngphabăng.

    Ngày 13.2, Đại đoàn 308 được lệnh kết thúc chiến dịch, bí mật trở về Điện Biên Phủ.

    Kết quả: Loại khỏi chiến đấu khoảng 2.000 địch (bắt 354), trong đó diệt gọn 1 tiểu đoàn lê dương, giải phóng toàn bộ lưu vực sông Nậm Hu khoảng 10.000km2, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. (MH200)
  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print