Vietnamdefence.com

 

Chiến dịch Đường 14-Phước Long (13.12.1974-6.1.1975)

VietnamDefence - Chiến dịch tiến công của Quân Giải phóng miền Đông Nam Bộ vào hệ thống phòng thủ của QĐ Sài Gòn ở Phước Long và khu vực đường 14, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, mở rộng đầu cầu tuyến vận tải chiến lược của ta, tạo bàn đạp tiến công vào Sài Gòn.

Lực lượng tham gia chiến dịch gồm: Quân đoàn 4 (2 sư đoàn bộ binh 7 và 9), Sư đoàn bộ binh 3 (chủ lực Miền), Trung đoàn đặc công 429, 1 trung đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn pháo phòng không, 20 xe tăng, xe bọc thép, 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương Bình Long, Phước Long.

Lực lượng địch có: 4 tiểu đoàn bảo an (341, 362, 363, và 340), 2 đại đội cảnh sát, 10 trung đội pháo binh, 1 chi đội bọc thép, 60 trung đội dân vệ, 3.000 phòng vệ dân sự…

Chiến dịch diễn ra 3 đợt:

  • Đợt 1 (13-17.12.1974), ta đánh chiếm đồn bảo an ở km 19 trên đường 14, mở màn chiến dịch; tiếp đó tiến công làm chủ chi khu Bù Đăng (xem trận Bù Đăng, 14.12.1974), vây ép yếu khu Bù Na, truy kích quân địch ở đây rút chạy, quét sạch các vị trí địch trên đường 14 từ Bù Đăng đến sát Đồng Xoài.
  • Đợt 2 (23-28.12.1974), tiến công đánh chiếm các chi khu Bù Đốp, Đồng Xoài, giải phóng hoàn toàn đường 14, đưa lực lượng áp sát thị xã Phước Long.
  • Đợt 3 (31.12.1974-6.1.1975), tiến công đánh chiếm chi khu Phước Bình, điểm cao Bà Rá; từ 2.1 tiến công vào thị xã Phước Long, đến chiều 6.1 làm chủ hoàn toàn thị xã.

Kết quả: Diệt và làm tan rã toàn bộ quân địch ở Phước Long (diệt: 1.160; bắt 2.146, ra trình diện: 1.000), phá huỷ 15 máy bay, 4 khẩu pháo, 3 xe bọc thép, thu 3.125 súng các loại, 2 máy bay (C-113), 100 xe ô tô, 10.000 viên đạn pháo; giải phóng toàn tỉnh Phước Long với 50.000 dân, tạo địa bàn chiến lược quan trọng uy hiếp hệ thống phòng thủ Bắc Sài Gòn của địch.

Tượng đài Chiến thắng Phước Long

Chiến thắng Phước Long cho thấy sự suy yếu của QĐ Sài Gòn và khả năng phản ứng rất hạn chế của Mỹ, tạo thêm cơ sở để hội nghị Bộ chính trị (18.12.1974-8.1.1975) khẳng định quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam VN  (BĐMH174).

  • Nguồn: TĐBKQS / Trung tâm TĐBKQS - BQP.-H.: QĐND, 2004.

Print Print E-mail Print