Vietnamdefence.com

 

Việt Nam đứng thứ 9 về nhập khẩu vũ khí Nga giai đoạn 2002-2009

VietnamDefence - Trong giai đoạn 2002-2009, Nga đã giải quyết được vấn đề mở rộng phạm vi địa lý xuất khẩu vũ khí từ góc độ tăng số lượng khách hàng lớn nhập khẩu vũ khí Nga.

Mặc dù Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là các nước nhập khẩu nhiều nhất vũ khí Nga, nhưng tỷ trọng của họ trong tổng doanh số xuất khẩu vũ khí Nga đã giảm đáng kể.

Năm 2002, tổng tỷ trọng của Trung Quốc và Ấn Độ trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga là 71,4% (lần lượt là 47,3 và 24,1%), năm 2003 - 80% (44,2 và 35,8%), năm 2004- 67,8% (46,5 và 21,3%), năm 2005- 78,7% (65 và 13,7%), năm 2006 - 51,1% (30,6 và 20,5%), năm 2007 - 42,1% (20 và 22,1%), năm 2008 - 38,5% (19,2 và 19,3%), năm 2009 - 36,5% (11,8 và 24,7%).

Trong giai đoạn 2002-2009, tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga là 32,1%, của Ấn Độ là 22,5%.

Đáng lưu ý là trong khi tỷ trọng của Trung Quốc và Ấn Độ giảm dần, thì Nga đã tăng mạnh được xuất khẩu vũ khí.

Các khách hàng lớn mua vũ khí Nga là Algeria, Venezuela, Iran, Ai Cập, Syria, Malaysia, Việt Nam, Yemen, Indonesia, Sudan, Hy Lạp, Hàn Quốc, Jordanie, Kazakhstan và nhiều nước khác.

Đứng thứ ba trong giai đoạn 2002-2009 trong cơ cấu xuất khẩu vũ khí Nga là Algeria - 10,4%. Tỷ trọng của Algeria theo các năm là: 3,4% năm 2002, 1,5% năm 2003, 1,9% năm 2004, 0,5% năm 2005, 2,5% năm 2006, 6,2% năm 2007, 24,4% năm 2008 và 28,5% năm 2009.

Đứng thứ tư là Venezuela (7%), tuy nhiên, Nga chỉ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Caracas từ năm 2006 (10,6%), năm 2007 - 15,8%, năm 2008 - 11,8%, năm 2009 - 8,7%.

Đứng thứ năm trong giai đoạn 2002-2009 là Iran - 4,7%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Iran là năm 2006, khi tỷ trọng của Tehran trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga là 16,2%.

Giữ vị trí thứ 6 trong giai đoạn 2002-2009 là Syria - 3%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Syria là năm 2008 (tỷ trọng của Syria trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga năm 2008 là 9,7%).

Ai Cập đứng thứ 7 trong giai đoạn 2002-2009 - 2,7%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Ai Cập là năm 2007 (tỷ trọng của Ai Cập trong tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga năm 2007 là 8,1%).

Đứng thứ 8 trong giai đoạn 2002-2009 là Malaysia - 2,4%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Malaysia là năm 2007-2009, tương ứng là 4,5%, 4,3% và 4,2%.

Đứng thứ 9 trong giai đoạn 2002-2009 là Việt Nam - 1,7%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Việt Nam là năm 2005 (6,7% trong tổng kim ngạch 2005).

Đứng thứ 10 trong giai đoạn 2002-2009 là Yemen - 1,4%. Đỉnh điểm bán vũ khí cho Yemen là năm 2002 (7,2% trong tổng kim ngạch 2002).

Các vị trí trong nhóm 10 nước thứ hai mua vũ khí Nga giai đoạn 2002-2009 theo tỷ trọng giảm dần là: Indonesia (1,3%), Sudan (1,2%), Hy Lạp (1,2%), Hàn Quốc (0,8%), Jordanie (0,8%), Kazakhstan (0,7%), Czech (0,5), Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (0,5%), Maroc (0,4%) và Myanmar (0,4%).

Tính tổng cộng trong giai đoạn 2002-2009, theo các hợp đồng ghi nhận được, Nga đã cung cấp vũ khí cho 64 nước.

  • Nguồn: Armtrade, 30.11.2010.

Print Print E-mail Print