Vietnamdefence.com

 

Mũ trận thế hệ mới không chìm của Nga

VietnamDefence - Quân đội Nga sắp có mũ trận thế hệ mới với đặc tính cực kỳ độc đáo là không chìm trong nước.

 

Mũ 6B7-1M và mũ PASGT (dưới cùng)
Nhu cầu lắp lên mũ trận các thiết bị bổ sung khiến người ta phải đánh giá lại các thông số của nó, cụ thể là các tham số trọng lượng và kích thước. Trung tâm Armokom đang tiến hành các nghiên cứu tích cực trong lĩnh vực này. Họ đang phát triển một loại mũ trận nặng đến 1 kg và khả năng chống mảnh đạn có tốc độ hơn 650 m/s.

Hiện tại, một mẫu mũ đáng chú ý là mũ trận thông dụng không chìm cũng do Armokom phát triển và được nhận vào trang bị của quân đội Nga 6B7-1M.

Tất cả những thành tựu khoa học mới nhất đã được tính đến và ứng dụng khi chế tạo mũ này.

Nhờ loại vải siêu chắc dùng sợi Rusar và kết cấu 3 lớp đặc biệt, sản phẩm này có trọng lượng 1,2 kg và khả năng chống mảnh đạn trên 650 m/s.

Thời hạn cất giữ bảo đảm là 12 năm.

Khi đánh giá lại chức năng của mũ trận hiện nay, chủ yếu là do nhu cầu lắp thêm trên mũ các thiết bị (camera video, khí tài nhìn đêm, acquy, màn hình), nhiệm vụ chính đặt ra  cho các nhà thiết kế là giảm trọng lượng và kích thước mũ.

Bề ngoài mũ 6B7-1M tuân thủ truyền thống mũ Liên Xô và khác với các mũ PASGT phổ dụng khắp thế giới và hơi giống mũ của lính Đức thời Thế chiến II.

Yếu tố này không chỉ giúp phân biệt quân ta với quân địch trong chiến đấu mà còn phù hợp với các yêu cầu của quân đội Nga.

Việc sử dụng mũ đòi hỏi phải mang mũ thời gian dài trong mùa đông, ngoài mặt nạ phòng độc, người lính còn dùng mũ len, các bộ che tai…

Ở mũ 6B7-1M, bộ đệm lót mũ kiểu dây sử dụng các dây sợi bông bền chắc chuyên dùng bảo đảm tính công thái học tốt hơn, đơn giản trong sử dụng và dễ dàng điều chỉnh.

Đặc tính độc đáo nhất của mũ này là nó không bị chìm trong nước!
  • Nguồn: TW, 9.12.11

Print Print E-mail Print