Vietnamdefence.com

Vũ khí bộ binh

Nga phát triển súng bắn tỉa 23 mm KSV

Với ‘pháo bắn tỉa’ mới, có thể bắn toác nòng pháo tăng, bắn vỡ xích xe và bắn văng mắt xích.

Đọc thêm ...
 

Súng trường tiến công FX-05 Xiuhcoatl của Mexico

Năm 2005, để thay thế các súng trường HK G3 (sản xuất theo giấy phép của Đức) bắn đạn 7,62 mm NATO đã cũ có trong trang bị của Mexico, Tổng cục công nghiệp quốc phòng Mexico DGIM (Direccion General Industria Militar Mexicana) đã bắt đầu cho phát triển súng trường tiến công của mình bắn đạn 5.56x45 mm.

Đọc tiếp ... Print

Súng trường tiến công QBZ-03 của Trung Quốc

Đầu thế kỷ 21, cảnh sát nhân dân vũ trang Trung Quốc đã nhận vào trang bị súng trường tiến công mới QBZ-03 bắn đạn 5.8x42 mm.

Đọc tiếp ... Print
Trang trước Trang :1 2 3 / 3

Các tin khác