Vietnamdefence.com

 

Súng phóng lựu thế hệ mới 40 mm Cerberus và Hydra của Rheinmetall

VietnamDefence - Công ty Rheinmetall (Đức) đang phát triển 2 loại súng phóng lựu tự động 40 mm mang tên các quái vật thần thoại Cerberus và Hydra.

Mẫu nhỏ hơn là súng phóng lựu tự động chứa 1 viên đạn Cerberus, có hệ thống giảm giật thủy lực mà theo Rheinmetall thì cho phép giảm 20% lực giật so với các hệ thống hiện có.

Cerberus có thể dùng như vũ khí độc lập và được trang bị bộ gá tiêu chuẩn NATO để lắp khi cần các hệ thống ngắm khác nhau.

Nó cũng có thể gắn dưới nòng súng khác như súng trường tiến công 5,56 mm Heckler & Koch G36.
Súng phóng lựu tự động Cerberus

 Cerberus chưa nạp đạn có trọng lượng 2,8 kg, còn biến thể kẹp nòng của nó nặng 2 kg. Cerberus có thể bắn đạn lựu tốc độ thấp 40 x 46 mm và đạn lựu tốc độ trung bình 40 x 46 mm.

Biến thể gắn kẹp nòng của Cerberus

Ngoài ra, khi thêm khối điều khiển hỏa lực Rheinmetall Multi-Ray và bộ lập trình kích nổ trên không, nó còn có thể bắn đạn nổ trên không 40 mm.

Súng phóng lựu tự động Hydra với hộp đạn thẳng đứng
Rheinmetall cho biết, Hydra hiện ở giữa giai đoạn phát triển là súng phóng lựu bán tự động 40 mm đầu tiên.

Cấu trúc khóa nòng của Hydra cho phép bắn toàn bộ 7 đạn lựu tốc độ thấp 40 mm với tầm tối đa 400 m và 7 quả đạn tốc độ trung bình 40 mm với tầm đến 800 m.

Hydra rỗng không đạn có trọng lượng 4 kg, có thể trang bị hộp đạn thẳng đứng chứa 3, 6 hoặc 10 quả đạn 40 mm.

Hydra

Nguồn: Jane’s, arms-expo, 5.3.2014.

Print Print E-mail Print