Vietnamdefence.com

 

Súng máy bắn phát một

VietnamDefence - Công ty Israel Weapon Industries (IWI) của Israel đã phát triển một mẫu súng trung liên cỡ 7,62 mm có khả năng bắn có ngắm phát một ở chế độ bán tự động.

NEGEV NG7 (thefirearmblog.com)

NEGEV NG7 được phát triển trên cơ sở súng máy phổ dụng NEGEV 5,56 mm và là súng máy 7,62 mm duy nhất có khả năng bắn phát một. Ở chế độ tự động, súng có tốc độ bắn hơn 700 phát/phút.

NEGEV NG7 có thể sử dụng cả hộp đạn tròn lẫn băng dây, có thể lắp trên trực thăng, tàu và phương tiện mặt đất. Súng được trang bị cơ cấu điều chỉnh khí thuốc để tăng uy lực trong điều kiện môi trường bất lợi, máy ngắm đêm có triti, giá Picatini để lắp thêm khí tài quang, cũng như 4 cơ cấu bảo hiểm.

Theo quyền giám đốc IWI Uri Amit, NEGEV NG7 là súng máy tiên tiến nhất so với các vũ khí cùng loại, với đặc tính công thái học và thiết kế tin cậy cao.

Theo ông Amit, tham gia phát triển NG7 (cũng như các mẫu súng khác của IWI) còn có các chuyên gia quân đội Israel.

Hiện nay, các súng máy NEGEV có trong trang bị của Israel, Columbia, Costa Rica, Estonia, Ấn Độ, Thái Lan và Gruzia.

  • Nguồn: Defence Professionals, Lenta, 6.3.12

Print Print E-mail Print