Vietnamdefence.com

 

Nga phát triển pháo tàu mới AK113

VietnamDefence - Viện thiết kế 159 của Công ty “Nhà máy chế tạo máy Arsenal” ở St. Petersburg đang thực hiện dự án “Nghiên cứu chế tạo ụ pháo tàu cỡ nòng vừa với hệ thống cấp đạn quán tính”.

Pháo tàu 100 mm A190E

Ụ pháo này có tên AK113, công trình sư trưởng là P.I. Nemirovsky, được phát triển dựa trên mẫu cơ sở là ụ pháo А190 cỡ 100 mm.

Yêu cầu đặt ra đối với AK113 là không thua kém A190 về các tính năng chiến đấu và các thông số kích thước-trọng lượng, bảo đảm sự ổn định của các thông số độ tin cậy khi bắn với tốc độ 80 phát/phút. A190 không có độ ổn định đó, chủ yếu do trục trặc của hệ thống cấp đạn.
 
AK113 (Arsenal)
Theo yêu cầu trên, trước hết đã phát triển hệ thống cấp đạn mới gọi là hệ thống cấp đạn quán tính. Ở hệ thống này, việc chuyển các phát bắn đơn khối qua các bộ phận tiếp đạn diễn ra liên tục và với tốc độ đều nên loại trừ được sự xuất hiện các tải trọng động lớn đối với các cơ cấu của các bộ phận này, qua đó mà loại trừ được các trục trặc của hệ thống gây ra bởi các tải đó.

Hệ thống cấp đạn quán tính có một hộp đạn, 2 băng chuyền xích, 2 bộ cấp đạn dạng băng chuyền và 2 bộ xếp đạn thực hiện sự liên kết giữa các máy nâng với các bộ tiếp đạn tương ứng.

Khi nạp đạn cho hộp đạn rotor và hai bộ tiếp đạn (cơ số đạn sẵn sàng cho bắn tự động là 94 viên), thông tin về chủng loại đạn và mỗi viên đạn nằm ở ổ nào của rotor được nạp vào bộ điều khiển. Việc ghi nhớ chủng loại đạn và kiểm soát vị trí của từng viên đạn được thực hiện nhờ các sensor vị trí góc được lắp liền trong các bộ dẫn động của các bộ phận nói trên, và nhờ các sensor không tiếp xúc được lắp trên các khu vực tương ứng của hệ thống cấp đạn.

Sự dịch chuyển của các viên đạn với gia tốc tối thiểu khi được vận chuyển qua các bộ phận của hệ thống cấp đạn quán tính và sự dịch chuyển êm ái không va chạm của các viên đạn khi di chuyển loại trừ phát sinh các tải trọng động đối với các cơ cấu của các bộ phận này và do đó loại trừ sự trục trặc của hệ thống gây ra bởi sự xuất hiện của các tải trọng đó.

Thiết kế module của hệ thống cấp đạn quán tính cho phép bố trí tại ụ pháo một cơ số đạn 94 viên sẵn sàng bắn tự động.

Nguồn: Arsenal, 15-27.9, bmpd, 2.10.2013.

Print Print E-mail Print